Boardmeter
tilbyder

…et digitalt værktøj til evaluering af bestyrelsens arbejde

…optimering efter corporate governance best practice

…øget værdiskabelse i jeres bestyrelsesarbejde

Boardmeter bestyrelsesevaluering præsenteres
Boardmeter bestyrelsesevaluering gennemføres
Boardmeter bestyrelsesevaluering diskuteres
39

af danske virksomheder har en bestyrelse

50

af danske bestyrelser gennemfører regelmæssige evalueringer af egen performance

24

af bestyrelsesmedlemmer mener at bestyrelsesarbejdet bør forbedres

Privatlivspolitik