Bestyrelse

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse i et selskab, eller andre typer af organisationer, er det øverste ledelsesorgan, bestående af medlemmer, der er valgt eller udpeget hertil. Bestyrelsen vil normalt have en formand, undertiden en næstformand.

Bestyrelse

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens ansvar er at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. Det indbefatter det overordnede ansvar for, at selskabet opnår de strategiske mål, men også helt grundlæggende det juridiske, finansielle og etiske ansvar over selskabet. Den daglige drift skal varetages af en kvalificeret direktion, som bestyrelsen har til opgave at ansætte. Bestyrelsen opgaver består herefter i at sætte retningslinjerne for direktionen og i samarbejde med denne sikre den kort- og langsigtede udvikling af virksomheden

En af bestyrelsens vigtige opgaver er, at sikre, at selskabets er organiseret forsvarligt. Blandt andet, at der er ansat en administrerende direktør og andre direktionsmedlemmer, der har de rigtige kompetencer til at lede virksomheden. I den vigtige grænseflade mellem bestyrelsen og direktionen skal bestyrelsen sikre, at der er et godt og konstruktivt samarbejde og at formelle procedurer, for eksempel direktionens løbende rapportering overfor bestyrelsen fungerer tilfredsstillende.

Bestyrelsen har også til opgave at indkalde til generalforsamlinger, hvor det er muligt for eventuelle aktionærer og andre, at få et indblik i virksomhedens resultater og bestyrelsens arbejde.

 

 

 

 

Hvem skal have en bestyrelse?

Ethvert aktieselskab er ved lov tvunget til at have en bestyrelse. Anpartsselskaber bestemmer selv, om de vil oprette en bestyrelse. Mange foreninger har også en bestyrelse, som på mange måder agerer ligesom en bestyrelse i et selskab.

 

Bestyrelser i A/S og ApS

For aktieselskaber gælder det, at bestyrelsen som minimum skal bestå af 3 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Dette er bestemt ved aktieselskabslovens §49.

Hvis selskabet har haft mindst 35 ansatte over de seneste 3 år, så har medarbejderne krav på at vælge nogle af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesmedlemmer, som vælges af medarbejderne, bliver udpeget for 4 år ad gangen. De øvrige medlemmer, som er udvalgt på generalforsamlinger, sidder i den periode, som er fastsat i vedtægterne.

Hvis du vil vide mere om bestyrelsens medlemmer, kan du læse videre her. Er du mere interesseret i at vide mere om bestyrelsens formand, kan du finde mere information om det her.

 

Hvordan sikrer man sig, at bestyrelsen lever op til sit ansvar?

Det er virksomhedens ejere, som har mulighed for at oprette en bestyrelse. Dette skal ske på en generalforsamling, hvor det skal indføres i vedtægterne. Bestyrelsesmedlemmer har et  stort ansvar. En af de måder, hvorpå man løbende kan evaluere om bestyrelsen lever op til sit ansvar og skaber værdi for virksomheden eller i andre typer organisationer er ved brug af Boardmeter’s bestyrelsesevaluering. Vores ydelse er udviklet af eksperter og erfarne bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse mere om vores ydelse her. Og hvis det kunne være relevant for jer, kan I kontakte os for at få yderligere information.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.