Bestyrelsesevaluering i almennyttige fonde

Afdæk bestyrelsens rolle, ansvar og kompetencer med Boardmeters enkle og effektive bestyrelsesevaluering.

Bestyrelsesevaluering i almennyttige fonde

Fokus på regelmæssige evalueringer i mange forskellige typer af bestyrelser er øget markant i de senere år. Det gælder også for de almennyttige fonde.

Der er nemlig et generelt øget fokus på værdien af god fondsledelse. Og det betyder blandt andet, at et stadig stigende antal fondsbestyrelser vælger at efterleve Anbefalingerne for god Fondsledelse. Blandt mange andre relevante emner, er der i anbefalingerne et stort fokus på regelmæssige bestyrelsesevalueringer.
Bestyrelsen bør med passende mellemrum vurdere sin egen indsats: Er der styr på det finansielle? Sikrer bestyrelsen, at der er en strategi på plads for fonden – En strategi, der understøtter fondens fundats og formål? Har bestyrelsen nået sine mål? Er der de rigtige kompetencer i bestyrelsen til at understøtte fondens almennyttige aktiviteter? Hvordan fungerer samarbejdet og kommunikationen i bestyrelsen? Og mellem bestyrelsen og en eventuel direktion og/eller administrator? – Det er bare nogle af de emner, der typisk afdækkes i en evaluering af bestyrelsen

Boardmeter har med hjælp fra nogle af Danmarks dygtigste eksperter på området omsat Anbefalingerne for god Fondsledelse til et kompetent, enkelt og effektivt evalueringsværktøj. Et værktøj, som kan benyttes til at gennemføre bestyrelsesevalueringen i en struktureret, enkel og anonym proces, der kan bidrage til at afdække en række helt centrale forhold omkring bestyrelsens rolle, ansvar og kompetencer.

Hvis vores standard bestyrelsesevaluering ikke opfylder behovet i jeres bestyrelse, kan vi også levere en customized version, der sammensættes på basis af netop jeres ønsker. Her suppleres evalueringens online spørgeskema med korte 1:1 telefoninterviews , som giver jer en dybere kvalitativ evaluering af bestyrelsen samt en skræddersyet rapport med evalueringens resultater.

Bestyrelsesevalueringens
standardtemaer

  • Fondsbestyrelsens sammensætning
  • Fondsbestyrelsens ansvar og opgaver
  • Fondens fundats og uddelinger
  • Fondens risici, sårbarheder og trusler
  • Fondsbestyrelsen og fondens ledelse
  • Fondsbestyrelsens møder og andre aktiviteter

DKK 22.250,-

Excl. moms

Det er så sundt for en bestyrelse

Vi har fået en helt masse ud af vores bestyrelsesevaluering – Ikke mindst at hvert af bestyrelsens medlemmer har reflekteret over både det generelle arbejde og egen indsats. Alle bestyrelser burde efter min mening gøre det

-Thomas Gottlieb. Adm. Direktør og Anlægsgartnermester, Anlægsgarter Gottlieb A/S

Proces for bestyrelsesevalueringen

Boardmeters standard evalueringsproces kort forklaret.

1. Når vi i samarbejde har identificeret den rigtige ramme for jeres evaluering, tager en Boardmeter standardevaluering typisk 2-3 uger, hvoraf de ca. 10 dage afsættes til at indsamle deltagernes besvarelser via et online spørgeskema. Boardmeter står til rådighed under hele processen og sørger for information til bestyrelsesmedlemmerne og eventuelle påmindelser om manglende besvarelser.

2. Når alle besvarelser er modtaget, udarbejdes en rapport indeholdende bestyrelsesmedlemmernes anonymiserede input samt evalueringens resultater.

3. Rapporten sendes til bestyrelsesformanden, og Boardmeter tilbyder en gennemgang heraf forud for drøftelsen i bestyrelsen. Denne gennemgang er naturligvis inkluderet i prisen.

Oprettelse

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering

Evaluering

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Levering

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med os, inden næste bestyrelsesmøde

Hvis en standard bestyrelsesevaluering ikke helt opfylder jeres behov, kan Boardmeter levere en customized evaluering, der sammensættes på basis af netop jeres ønsker. Evalueringen sammensættes ofte ved at kombinere et tilpasset online spørgeskema – måske jeres eget – med korte, dybdegående interviews med bestyrelsesmedlemmerne og ofte også ledere i den relevante organisation.

Tilvalg til standardevalueringen

I tillæg til Boardmeters standardevaluering er det muligt at foretage individuelle tilpasninger af spørgerammen og den tilhørende rapportering. Individuelle tilpasninger kan f.eks. omfatte:

• Tilføjelse af egne spørgsmål til spørgerammen
• Evaluering af bestyrelsens komiteer
• Kompetenceafdækning på kollektivt eller individuelt niveau
• Evaluering af virksomhedens management team
• Uddybende evaluering af forhold vedr. ESG
• Uddybende evaluering af forhold vedr. IT & Cyber risk
• Uddybede evaluering af forhold vedr. digitalisering

Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud på tilvalg til evalueringens indhold og proces.

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.