Bestyrelsesevaluering i startups & scaleups

Med en bestyrelsesevaluering målrettet startups og scaleups får bestyrelsen et konstruktivt rammeværktøj til at sætte yderligere skub i udviklingen af virksomheden.

At være bestyrelse i et startup eller scaleup selskab, er en vigtig og udfordrende opgave. Selskabets interesse og den langsigtede værdiskabelse kan være vanskeligt at holde i fokus i bestyrelseslokalerne, når der er uklarhed om strategi, usikkerhed om den næste finansieringsrunde eller forvirring i rollefordelingen mellem founders, bestyrelse og investorer.

 

Undersøgelser viser, at virksomheder, som har professionaliseret bestyrelsesarbejdet og fokus på rollefordeling og samspil mellem ejere, bestyrelse og ledelse, er i stand til at vokse hurtigere, skabe højere afkast og mere relevante finansieringsmuligheder. Det er en afgørende kompetence, at bestyrelsen kan navigere i selskabslov og corporate governance, samt opbygge erfaringer som værdiskabende bestyrelse.

 

Med en Boardmeter bestyrelsesevaluering målrettet startups og scaleups får bestyrelsen et objektivt og konstruktivt rammeværktøj til at fremme det værdiskabende bestyrelsesarbejde, som baserer sig på viden og erfaringer om bestyrelsens væsentligste opgaver, problemstillinger og dilemmaer i startup og scaleup selskaber.

 

Vil du vide mere om god selskabsledelse, kan du læse med her.

Bestyrelsesevalueringens
standardtemaer

 • Finansielle forhold
 • Forretningens performance
 • Strategi
 • Forretningsudvikling og vækst
 • Organisatoriske forhold
 • Direktionens performance og samarbejdet med bestyrelsen
 • De enkelte medlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet
 • Bestyrelsens arbejde, roller og ansvar
 • Information til bestyrelsen og bestyrelsesmøderne
 • Samarbejdet i bestyrelsen
 • Bestyrelsens kollektive kompetencer
 • Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale

DKK 18.000,-

Excl. moms

Det er så sundt for en bestyrelse

Vi har fået en helt masse ud af vores bestyrelsesevaluering – Ikke mindst at hvert af bestyrelsens medlemmer har reflekteret over både det generelle arbejde og egen indsats. Alle bestyrelser burde efter min mening gøre det

-Thomas Gottlieb. Adm. Direktør og Anlægsgartnermester, Anlægsgarter Gottlieb A/S

Proces for bestyrelsesevalueringen

Oprettelse

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering

Evaluering

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Levering

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med os, inden næste bestyrelsesmøde

Tilvalg til standardevalueringen

I tillæg til Boardmeters standardevaluering er det muligt at foretage individuelle tilpasninger af spørgerammen og den tilhørende rapportering. Individuelle tilpasninger kan f.eks. omfatte:

 

• Tilføjelse af egne spørgsmål til spørgerammen
• Evaluering af bestyrelsens komiteer
• Kompetenceafdækning på kollektivt eller individuelt niveau
• Evaluering af virksomhedens management team
• Uddybende evaluering af forhold vedr. ESG
• Uddybende evaluering af forhold vedr. IT & Cyber risk
• Uddybede evaluering af forhold vedr. digitalisering

 

Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud på tilvalg til evalueringens indhold og proces.

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.