Bestyrelsesevaluering i erhvervsvirksomheder

En afdækning af bestyrelsens compliance med Selskabslovens krav til bestyrelser samt gældende Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Bestyrelsesevaluering i erhvervsvirksomheder

Fokus på regelmæssige evalueringer i bestyrelser er øget markant i de senere år. Det er det både fordi Anbefalingerne til god Selskabsledelse nu meget tydeligt stiller skarpt på relevansen og nødvendigheden af at gennemføre regelmæssige evalueringer. Men også fordi der generelt i bestyrelserne er øget erkendelse af, at bestyrelsesevalueringer er gode til både at tjekke op på om bestyrelsen opfylder lovens krav til bestyrelser, og til at give en pejling på bestyrelsens generelle værdiskabelse for virksomheden. Som øverste strategiske organ i en virksomhed er myndigheden til at evaluere bestyrelsen oppefra kun meget sjældent til stede. Derfor er det gængse praksis at foretage selvevalueringer.

Boardmeters standardevaluering målrettet erhvervsvirksomheder kan anvendes i en bred vifte af brancher og sektorer. Evalueringen afdækker bestyrelsens compliance med Selskabslovens krav til bestyrelser samt gældende anbefalinger for god selskabsledelse. Evalueringen belyser i øvrigt en række andre områder, bl.a. bestyrelsens prioriteringer og samarbejde med direktionen samt bestyrelsens kompetencer, fokus, workflows og møder.

Opfylder vores standard bestyrelsesevaluering ikke behovet i jeres bestyrelse, kan vi også levere en customized version, der sammensættes på basis af netop jeres ønsker. Her suppleres evalueringens online spørgeskema med korte 1:1 telefoninterviews for en dybere kvalitativ evaluering samt en skræddersyet rapport med evaluerings resultater.

Bestyrelsesevalueringens
standardtemaer

 • Finansielle forhold og risikostyring
 • Strategi
 • Organisatoriske forhold
 • Direktionens performance og samarbejdet med bestyrelsen
 • De enkelte medlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet
 • Bestyrelsens roller og ansvar
 • Information til bestyrelsen og bestyrelsesmøderne
 • Samarbejdet i bestyrelsen
 • Bestyrelsens sammensætning
 • Bestyrelsens vigtigste fokusområder
 • Bestyrelsens kompetencer
 • Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale

DKK 22.250,-

Excl. moms

Det er så sundt for en bestyrelse

Vi har fået en helt masse ud af vores bestyrelsesevaluering – Ikke mindst at hvert af bestyrelsens medlemmer har reflekteret over både det generelle arbejde og egen indsats. Alle bestyrelser burde efter min mening gøre det

-Thomas Gottlieb. Adm. Direktør og Anlægsgartnermester, Anlægsgarter Gottlieb A/S

Proces for bestyrelsesevalueringen

Boardmeters standard evalueringsproces kort forklaret.

1. Når vi i samarbejde har identificeret den rigtige ramme for jeres evaluering, tager en Boardmeter standardevaluering typisk 2-3 uger, hvoraf de ca. 10 dage afsættes til at indsamle deltagernes besvarelser via et online spørgeskema. Boardmeter står til rådighed under hele processen og sørger for information til bestyrelsesmedlemmerne og eventuelle påmindelser om manglende besvarelser.

2. Når alle besvarelser er modtaget, udarbejdes en rapport indeholdende bestyrelsesmedlemmernes anonymiserede input samt evalueringens resultater.

3. Rapporten sendes til bestyrelsesformanden, og Boardmeter tilbyder en gennemgang heraf forud for drøftelsen i bestyrelsen. Denne gennemgang er naturligvis inkluderet i prisen.

Oprettelse

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering

Evaluering

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Levering

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med os, inden næste bestyrelsesmøde

Hvis en standard bestyrelsesevaluering ikke helt opfylder jeres behov, kan Boardmeter levere en customized evaluering, der sammensættes på basis af netop jeres ønsker. Evalueringen sammensættes ofte ved at kombinere et tilpasset online spørgeskema – måske jeres eget – med korte, dybdegående interviews med bestyrelsesmedlemmerne og ofte også ledere i den relevante organisation.

Tilvalg til standardevalueringen

I tillæg til Boardmeters standardevaluering er det muligt at foretage individuelle tilpasninger af spørgerammen og den tilhørende rapportering. Individuelle tilpasninger kan f.eks. omfatte:

• Tilføjelse af egne spørgsmål til spørgerammen
• Evaluering af bestyrelsens komiteer
• Kompetenceafdækning på kollektivt eller individuelt niveau
• Evaluering af virksomhedens management team
• Uddybende evaluering af forhold vedr. ESG
• Uddybende evaluering af forhold vedr. IT & Cyber risk
• Uddybede evaluering af forhold vedr. digitalisering

Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud på tilvalg til evalueringens indhold og proces.

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.