Bestyrelsesevaluering i forening, NGO & NPO

Fokus på regelmæssige evalueringer i bestyrelser er øget markant i de senere år.

Erhvervsvirksomheder som benytter denne type evaluering

Og med god grund. Det er nemlig vigtigt, at også bestyrelsen bliver evalueret, både i forhold til de krav, loven stiller til bestyrelsernes rolle og i forhold til generelt at levere værdi til virksomheden. Som øverste strategiske organ i en erhvervsvirksomhed er myndigheden til at evaluere bestyrelsen oppefra kun meget sjældent til stede. Derfor er det gængse praksis at foretage selvevalueringer.

Bestyrelsesevalueringen målrettet erhvervsvirksomheder kan anvendes i en bred vifte af brancher og sektorer. Evalueringen afdækker bestyrelsens compliance med Selskabslovens krav til bestyrelser samt gældende anbefalinger for god selskabsledelse. Evalueringen belyser i øvrigt en række andre områder, eksempelvis bestyrelsens prioriteringer og samarbejde med direktionen samt bestyrelsens kompetencer, fokus, workflows, møder og samarbejde.

Vil du vide mere om god selskabsledelse, kan du læse med her.

Bestyrelsesevalueringens
standardtemaer

 • Finansielle forhold og risikostyring
 • Strategi
 • Organisatoriske forhold
 • Direktionens performance og samarbejdet med bestyrelsen
 • De enkelte medlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet
 • Bestyrelsens roller og ansvar
 • Information til bestyrelsen og bestyrelsesmøderne
 • Samarbejdet i bestyrelsen
 • Bestyrelsens sammensætning
 • Bestyrelsens vigtigste fokusområder
 • Bestyrelsens kompetencer
 • Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale

DKK 20.000,-*

* 25% rabat til NGO & NPO)

Det er så sundt for en bestyrelse

Vi har fået en helt masse ud af vores bestyrelsesevaluering – Ikke mindst at hvert af bestyrelsens medlemmer har reflekteret over både det generelle arbejde og egen indsats. Alle bestyrelser burde efter min mening gøre det

-Thomas Gottlieb. Adm. Direktør og Anlægsgartnermester, Anlægsgarter Gottlieb A/S

Proces for bestyrelsesevalueringen

Oprettelse

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering

Evaluering

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Levering

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med os, inden næste bestyrelsesmøde

Tilvalg til standardevalueringen

I tillæg til Boardmeters standardevaluering er det muligt at foretage individuelle tilpasninger af spørgerammen og den tilhørende rapportering. Individuelle tilpasninger kan f.eks. omfatte:

 

• Evaluering af bestyrelsens komiteer
• Management evaluering
• Kompetenceafdækning på kollektivt eller individuelt niveau
• Deep dive – ESG
• Deep dive – IT & Cyber risk
• Deep dive – Digitalisering

 

Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud på tilvalg til evalueringens indhold og proces.

Tilbud til erhvervsvirksomheder
Køb næste års evaluering nu og få 20% rabat

Privatlivspolitik