Bestyrelsesevaluering i forening, NGO & NPO

Med udgangspunkt i anbefalingerne for god ledelse i den frivillige sektor tilbyder Boardmeter en evaluering i øjenhøjde med bestyrelsens sammensætning af friville og ildsjæle

Bestyrelsesevaluering i forening, NGO & NPO

Som bestyrelse i en forening, en NGO eller en NPO er det vigtigt at gennemføre regelmæssige evalueringer af bestyrelsens arbejde. En bestyrelsesevaluering er en proces, hvor bestyrelsen undersøger og reflekterer over dens egne præstationer og resultater, og identificerer områder, hvor der er plads til forbedring.

 

En bestyrelsesevaluering kan hjælpe med at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne, styrke lederskabsevnerne, og sikre at bestyrelsen arbejder effektivt og målrettet mod organisationens formål. En evaluering kan også hjælpe med at identificere områder, hvor bestyrelsen kan have behov for ekstra støtte eller uddannelse, og dermed forbedre bestyrelsens evne til at håndtere udfordringer og træffe kvalificerede beslutninger. Endelig kan en bestyrelsesevaluering bidrage til at øge tilliden til bestyrelsen, og sikre at medlemmer og interessenter har tillid til, at bestyrelsen arbejder på deres vegne og i overensstemmelse med foreningens vedtægter og formål.

 

Alt i alt kan en bestyrelsesevaluering hjælpe med at sikre, at bestyrelsen arbejder på en effektiv og ansvarlig måde og bidrage til at styrke organisationens langsigtede succes og bæredygtighed.

Bestyrelsesevalueringens
standardtemaer

  • Holdning til bestyrelsesarbejdet
  • Samarbejdet i bestyrelsen
  • Organisatoriske forhold
  • Ledelsens performance og samarbejdet med bestyrelsen
  • Finansielle forhold og risikostyring
  • Bestyrelsesmøderne
  • Information til bestyrelsen
  • Bestyrelsens vigtigste fokusområder
  • Bestyrelsens kompetencer
  • Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale

DKK 20.000,-*

Excl. moms

* 25% rabat til NGO & NPO

Det er så sundt for en bestyrelse

Vi har fået en helt masse ud af vores bestyrelsesevaluering – Ikke mindst at hvert af bestyrelsens medlemmer har reflekteret over både det generelle arbejde og egen indsats. Alle bestyrelser burde efter min mening gøre det

-Thomas Gottlieb. Adm. Direktør og Anlægsgartnermester, Anlægsgarter Gottlieb A/S

Proces for bestyrelsesevalueringen

Oprettelse

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering

Evaluering

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Levering

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med os, inden næste bestyrelsesmøde

Tilvalg til standardevalueringen

I tillæg til Boardmeters standardevaluering er det muligt at foretage individuelle tilpasninger af spørgerammen og den tilhørende rapportering. Individuelle tilpasninger kan f.eks. omfatte:

 

• Tilføjelse af egne spørgsmål til spørgerammen
• Evaluering af bestyrelsens komiteer
• Kompetenceafdækning på kollektivt eller individuelt niveau
• Evaluering af virksomhedens management team
• Uddybende evaluering af forhold vedr. ESG
• Uddybende evaluering af forhold vedr. IT & Cyber risk
• Uddybede evaluering af forhold vedr. digitalisering

 

Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud på tilvalg til evalueringens indhold og proces.

Tilbud til foreninger, NGO & NPO
Bestil jeres opfølgende evaluering nu og spar 20%

Den opfølgende evaluering skal afvikles inden for 12 måneder fra seneste evaluering for at opnå rabat.

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.