Bestyrelsesevaluering i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingselskaber og fondsmæglerselskaber

Et struktureret og enkelt værktøj til vurdering af bl.a. bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed.

Bestyrelsesevaluering i finansielle virksomheder

Finanstilsynet opdaterede i 2020 de gældende vejledninger og krav til ledelser og bestyrelser i finansielle virksomheder. Blandt andet blev kravene til vurdering af bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed skærpet – altså hvorvidt bestyrelsen er ”fit & proper”. Finanstilsynet præciserer i sin vejledning, at bestyrelserne har pligt til løbende at sikre, at medlemmerne har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici. Det er op til bestyrelserne selv at sikre sig, at de løbende opfylder bestemmelserne og dermed blandt andet evaluerer risici og kompetencer. Finanstilsynet fører kontrol med bestyrelsernes selvevaluering, og det er obligatorisk for de største banker og kreditinstitutioner at gennemføre en evaluering hvert år.

 

Boardmeter har med hjælp fra nogle af Danmarks dygtigste eksperter på området omsat Finanstilsynets bestemmelser og vejledning til et kompetent, enkelt og effektivt evalueringsværktøj tilpasset bestyrelser i de finansielle virksomheder. Ved brug af Boardmeters evalueringsværktøj kan bestyrelsen gennemføre evalueringen i en struktureret, enkel og anonym proces, som afdækker en række centrale forhold omkring bestyrelsens rolle, ansvar og kompetencer. Det afdækkes desuden om bestyrelsen har vigtige retningslinjer og politikker på plads, og helt centralt om bestyrelsen vurderer, at den på individuelt niveau og samlet besidder de nødvendige kompetencer, viden og erfaring til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden, sikre understøttelse af forretningsmodellen og håndtering af finansielle risici.

 

Er du i stedet på udkig efter en evaluering, som er særligt tilpasset pensions- og forsikringsselskaber, så læs mere her.

Bestyrelsesevalueringens
standardtemaer

 • Beskrivelse af forretningsmodel
 • Finansielle forhold, risikostyring og strategi
 • Risikoprofil
 • Kortlægning af bestyrelsens individuelle kompetencer, viden, erfaring
 • Bestyrelsens sammensætning og komiteer​
 • De enkelte medlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet
 • Organisatoriske forhold
 • Samarbejdet med direktionen
 • Bestyrelsesmøderne
 • Information til bestyrelsen
 • Samarbejdet i bestyrelsen
 • Bestyrelsens vigtigste fokusområder
 • Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale

DKK 35.250,-

Excl. moms

Det er så sundt for en bestyrelse

Vi har fået en helt masse ud af vores bestyrelsesevaluering – Ikke mindst at hvert af bestyrelsens medlemmer har reflekteret over både det generelle arbejde og egen indsats. Alle bestyrelser burde efter min mening gøre det

-Thomas Gottlieb. Adm. Direktør og Anlægsgartnermester, Anlægsgarter Gottlieb A/S

Proces for bestyrelsesevalueringen

Oprettelse

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering

Evaluering

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Levering

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med os, inden næste bestyrelsesmøde

Tilvalg til standardevalueringen

I tillæg til Boardmeters standardevaluering er det muligt at foretage individuelle tilpasninger af spørgerammen og den tilhørende rapportering. Individuelle tilpasninger kan f.eks. omfatte:

 

• Tilføjelse af egne spørgsmål til spørgerammen
• Evaluering af bestyrelsens komiteer
• Kompetenceafdækning på kollektivt eller individuelt niveau
• Evaluering af virksomhedens management team
• Uddybende evaluering af forhold vedr. ESG
• Uddybende evaluering af forhold vedr. IT & Cyber risk
• Uddybede evaluering af forhold vedr. digitalisering

 

Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud på tilvalg til evalueringens indhold og proces.

Tilbud til finansielle virksomheder
Bestil jeres opfølgende evaluering nu og spar 20%

Den opfølgende evaluering skal afvikles inden for 12 måneder fra seneste evaluering for at opnå rabat.

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.