Boardmeter bestyrelsesevaluering

Ingen indviklede processer – ingen tidskrævende forpligtelser

Din bestyrelses sikkerhed for at efterleve best practice

 

Vi leverer effektive og værdiskabende bestyrelsesevalueringer, som altid er opdateret efter nyeste corporate governance principper. I slipper dermed for at bruge tid på paragrafferne og alle anbefalingerne, og kan i stedet fokusere på at levere værdifuldt bestyrelsesarbejde.

Læs mere om hvorfor bestyrelsesevalueringer oftest gennemføres som selvevalueringer, og om hvornår og hvordan I bedst griber det an.

Læs mere

Bestyrelsesevaluering efter nyeste corporate governance

Oprettelse – evaluering – levering

 

Så simpelt kan Boardmeters evalueringsproces forklares.

Evalueringen tager typisk 15 – 20 dage, hvoraf de cirka 10 afsættes til deltagernes besvarelser. Boardmeter står til rådighed under hele processen og sørger for information til bestyrelsesmedlemmerne.

På basis af bestyrelsens besvarelser udarbejdes en rapport til bestyrelsen indeholdende evalueringens resultater samt en række anbefalinger.

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden, og Boardmeter tilbyder en gennemgang heraf forud for drøftelsen i bestyrelsen. Denne gennemgang er selvfølgelig med i prisen.

Ingen indviklede processer og ingen gemte udgifter.

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering 

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med Boardmeter, inden næste bestyrelsesmøde

Boardmeter online bestyrelsesevaluering

Plug and play

 

Når bestyrelsen har gennemført en online selvevaluering, bliver resultatet samlet i en rapport og sendt til bestyrelsesformanden.

 

Med rapporten får I:

 

  • En gennemgang af rapportens indhold og resultater i samarbejde med én af vores konsulenter
  • Et rapportformat, som er optimeret til præsentation på næstkommende bestyrelsesmøde og som danner grundlag for dialog omkring bestyrelsens arbejde
  • En Boardmeter score, som giver mulighed for opfølgning og benchmarkning
  • Mulighed for at dele rapportens resultater med alle bestyrelsens medlemmer via mail eller på jeres bestyrelsesportal

 

Få tilsendt et uddrag af en evalueringsrapport

Boardmeter Score

Inkluderet i jeres bestyrelsesevaluering får I en Boardmeter Score. Scoren er baseret på udvalgte nøglesvar fra evalueringen og ligger på en skala fra 0-10.

 

Brug jeres Boardmeter Score til at…

  • Måle på jeres evne til at levere værdifuldt bestyrelsesarbejde
  • Monirotere og diskutere jeres udvikling ved at sammenlige med tidligere evalueringer
  • Sammenligne jeres performance med andre bestyrelser i samme sektor
Boardmeter Score

Evalueringstyper

Boardmeter tilbyder i øjeblikket fire forskellige, sektorspecifikke bestyrelsesevalueringer, som løbende holdes opdateret i henhold til gældende lovgivning og corporate governance principper. På den måde er I sikret den mest relevante evaluering til netop jeres bestyrelse.

 

Læs mere om de forskellige evalueringer nedenfor.

Almen virksomhed

 

Finansiel virksomhed

 

Offentlig virksomhed

 

Fond

 

Boardmeter bestyrelsesevaluering i almene bestyrelser

Almen bestyrelsesevaluering

Denne evalueringstype er Boardmeters kerneprodukt, og opdateres løbende i takt med udviklingen inden for corporate gonvernance.

 

I grundfundamentet af evalueringen, har vi en række såkaldte hygiejnespørgsmål. Det er spørgsmål, som skal stilles, også selvom de kan virke simple. Udover hygiejne- og lovpligtige spørgsmål, indeholder den almene bestyrelsesevaluering en serie af forskningsunderstøttede spørgsmål, som har til formål at afdække dynamikker, effektivitet, prioriteringer og praktiske aspekter samt bestyrelsens workflows og samarbejdet med direktionen.

 

Den almene bestyrelsesevaluering er ikke et light-produkt, men et multi-purpose værktøj til at helgardere, udvikle og tracke din virksomhed på tværs af brancher og sektorer. Vi tilbyder også at skræddersy den almene bestyrelsesevaluering, således at bestyrelsen får mulighed for at inkludere emner og interesseområder, som har særlig betydning for den specifikke virksomhed.

Boardmeter bestyrelsesevaluering i finansielle virksomheder

Finansiel virksomhed

Bestyrelsesevaluering for virksomheder i den finansielle sektor er en branchespecifik evaluering med fokus på viden indenfor den finansielle sektor.

 

Denne type evaluering er udarbejdet til alle virksomheder i den finansielle sektor, herunder for eksempel banker, pensionskasser og fondsmæglerselskaber. Denne type bestyrelsesevaluering ligger blandt andet vægt på risikoeksponering samt videns- og kompetencebehov i lyset af forretningsmodeller.

 

Bestyrelsesevaluering for virksomheder i den finansielle sektor indeholder desuden lovpligtige spørgsmål og hygiejnespørgsmål, og kan desuden udbygges med jeres egne spørgsmål.

Boardmeter bestyrelsesevaluering i offentlige virksomheder

Offentlig virksomhed

Bestyrelsesevaluering for offentlige virksomheder, er en evalueringstype der behandler dynamikker og problemstillinger associeret med offentlige organisationer.

 

Denne type bestyrelsesevaluering har tre subkategorier, der henvender sig specifikt til offentlige virksomheder, der har at gøre med f.eks. uddannelse, kultur eller forsyning. Der bliver lagt vægt på erhvervssamarbejder, relationer til tilskudsgivere samt fundraising og sponsorer.

 

Bestyrelsesevaluering for offentlige virksomheder kan endvidere udbygges med egne spørgsmål, og giver dermed mulighed for at inkludere emner og interesseområder, som har særlig betydning for den specifikke virksomhed.

Boardmeter bestyrelsesevaluering i fonde

Fond

I samarbejde med PwC har Boardmeter udviklet to bestyrelsesevalueringer henvendt til henholdsvis almennyttige fonde og erhvervsdrivende fonde. Dermed tilbydes evaluering af fondsbestyrelsens arbejde tilpasset fondens formål, processer og bestyrelsens interne fokus.

 

Evalueringen lægger vægt på bestyrelsens retning og værdiskabelse og danner grundlag for beslutninger om, hvordan anbefalingerne for god fondsledelse efterleves bedst muligt.

Hjælp til præsentation

 

Boardmeters evalueringsværktøj er konstrueret således, at bestyrelsen selv kan diskutere konklusionerne af rapporten på bestyrelsesmødet. Nogle bestyrelser ønsker dog, at denne proces håndteres af en udenforstående person for at sikre en neutral fremlæggelse af rapporten. En gennemgang og diskussion af rapporten på bestyrelsesmødet kan derfor sættes op af en Boardmeter konsulent.

 

Erfarne kunder hos Boardmeter, som er vant til formatet og processen, oplever generelt ikke et behov for facilitering, men som ny kunde hos Boardmeter kan det være en fordel af gøre brug af en facilitator for at få mest muligt ud af jeres bestyrelsesevaluering.

Privatlivspolitik