Boardmeter Bestyrelsesevalueringer

Boardmeter
bestyrelsesevaluering

Professionel, enkel og effektiv bestyrelsesevaluering til alle typer bestyrelser

kontakt os

”Boardmeter er, med bredden i deres værktøj til bestyrelsesevaluering, en rigtig god løsning til bestyrelser i alle typer organisationer – uanset størrelse. Mens de mindre og mellemstore organisationer har stor gavn af en standardevaluering, vil en række at de største finde god anvendelse i den skræddersyede løsning, som også tilbydes.”

Steen Thomsen, Novo Nordisk Foundation Professor ved Copenhagen Business School

Udviklet af landets førende eksperter

Bag Boardmeter står nogle af landets førende eksperter indenfor Corporate Governance. Blandt dem er professor Steen Thomsen fra CBS. Steen er én af de absolut skarpeste på sit felt, og har arbejdet med, og forsket i, ledelse og governance i en bred vifte af organisationer – både i Danmark og internationalt.

Boardmeter holdet består, foruden Steen, af blandt andet erfarne bestyrelsesmedlemmer og skarpe jurister, som i forening fortsat bidrager til udviklingen af vores evalueringsværktøjer og dermed sikrer en altid opdateret og relevant ramme for bestyrelsens selvevaluering.

Steen Thomsen
Bestyrelsens best practice

Bestyrelsens sikkerhed for at efterleve best practice

Vi leverer effektive og værdiskabende bestyrelsesevalueringer, som altid er opdateret efter nyeste corporate governance principper. Vi garanterer dermed, at jeres evaluering til en hver tid er opdateret i forhold til lovpligtige krav, aktuel og relevant. I behøver derfor ikke selv bruge tid på detaljerne i paragrafferne og anbefalingerne, men kan i stedet fokusere på at levere værdifuldt bestyrelsesarbejde.

Læs mere om hvorfor bestyrelsesevalueringer oftest gennemføres som selvevalueringer, og om hvornår og hvordan I bedst griber det an.

Processen for bestyrelsesevalueringen

Boardmeters standard evalueringsproces kort forklaret.

1. Når vi i samarbejde har identificeret den rigtige ramme for jeres evaluering, tager en Boardmeter standardevaluering typisk 2-3 uger, hvoraf de ca. 10 dage afsættes til at indsamle deltagernes besvarelser via et online spørgeskema. Boardmeter står til rådighed under hele processen og sørger for information til bestyrelsesmedlemmerne og eventuelle påmindelser om manglende besvarelser.

2. Når alle besvarelser er modtaget, udarbejdes en rapport indeholdende bestyrelsesmedlemmernes anonymiserede input samt evalueringens resultater.

3. Rapporten sendes til bestyrelsesformanden, og Boardmeter tilbyder en gennemgang heraf forud for drøftelsen i bestyrelsen. Denne gennemgang er naturligvis inkluderet i prisen.

Oprettelse

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering

Evaluering

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Levering

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med os, inden næste bestyrelsesmøde

Hvis en standard bestyrelsesevaluering ikke helt opfylder jeres behov, kan Boardmeter levere en customized evaluering, der sammensættes på basis af netop jeres ønsker. Evalueringen sammensættes ofte ved at kombinere et tilpasset online spørgeskema – måske jeres eget – med korte, dybdegående interviews med bestyrelsesmedlemmerne og ofte også ledere i den relevante organisation.

Plug and play

Når bestyrelsen har besvaret sit online spørgeskema, bearbejder vi data og udarbejder en rapport, som sendestil bestyrelsesformanden.

Med rapporten får I:

  • Et rapportformat, som er optimeret til præsentation på et bestyrelsesmøde og som kan danne grundlag for bestyrelsens drøftelse af evalueringen
  • En Boardmeter score, som giver mulighed for opfølgning og benchmarkning
  • En gennemgang af rapportens indhold og resultater i samarbejde med én af vores konsulenter

 

Få tilsendt et uddrag af en evalueringsrapport

Boardmeter standard bestyrelsesevaluering
Boardmeter Score

Boardmeter Score

Inkluderet i en standard bestyrelsesevalueringen modtager I jeres Boardmeter Score. Skalaen er en 0-10 skala og er baseret på udvalgte svar fra respondenterne på en række centrale temaer, herunder bestyrelsens opfyldelse af eventuelle lovpligtige ansvar og compliance med anbefalinger til god ledelse af den relevante type organisation. Også bestyrelsens svar på en række temaer om anvendelse af kompetencer, bestyrelsens møder og samarbejde indgår i scoren.

Brug jeres Boardmeter Score til at:

  • Måle på jeres evne til at levere værdifuldt bestyrelsesarbejde
  • Monitorere og diskutere bestyrelsens udvikling ved at sammenlige med tidligere evalueringer
  • Sammenligne jeres performance med andre bestyrelser i samme sektor

Evalueringstyper

Boardmeter tilbyderen række forskellige, sektorspecifikke bestyrelsesevalueringer, som løbende holdes opdateret i henhold til gældende lovgivning og corporate governance principper. På den måde er I sikret den mest relevante evaluering til netop jeres bestyrelse.

Læs mere om de forskellige evalueringer nedenfor.

Bestyrelsesevaluering - Erhvervsvirksomhed

Erhvervsvirksomheder

 

LÆS MERE

Bestyrelsesevaluering - Pensionsselskaber

Pensions- & forsikringsselskaber

LÆS MERE

Bestyrelsesevaluering - Pengeinstitutter

Pengeinstitutter

realkreditinstitutter, finansielle holdingselskaber, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber

LÆS MERE

Bestyrelsesevaluering - Erhvervsdrivende fond

Erhvervsdrivende fonde

 

LÆS MERE

Bestyrelsesevaluering - Almennyttig fond

Almennyttig fonde

 

LÆS MERE

Bestyrelsesevaluering - Offentlig virksomhed eller organisation

Offentlig virksomheder
& organisationer

LÆS MERE

Bestyrelsesevaluering - Forening, NGO & NPO

Foreninger, NGO & NPO

 

LÆS MERE

Bestyrelsesevaluering - Startup & Scaleup

Startups & Scaleups

 

LÆS MERE

Customized bestyrelsesevaluering

Customized

En 100% tilpasset evaluering med udgangspunkt i bestyrelsens rolle, mandat ansvar og opgaver

LÆS MERE

Hjælp til præsentation

Boardmeters evalueringsværktøj er konstrueret således, at bestyrelsen selv kan diskutere konklusionerne af rapporten på bestyrelsesmødet. Nogle bestyrelser ønsker dog, at denne proces håndteres af en udenforstående for at sikre en neutral fremlæggelse af rapporten. En gennemgang og diskussion af rapporten på bestyrelsesmødet kan derfor sættes op af en Boardmeter konsulent.

Erfarne kunder hos Boardmeter, som er vant til formatet og processen, oplever generelt ikke et behov for facilitering, men som ny kunde hos Boardmeter kan det være en fordel af gøre brug af en facilitator for at få mest muligt ud af jeres bestyrelsesevaluering.

Facilitering af bestyrelsesevaluering

Hvad er en bestyrelsesevaluering?

En bestyrelsesevaluering er en evaluering af hvordan bestyrelsen opfylder sit ansvar som bestyrelse for en virksomhed eller anden type organisation. Bestyrelsesevalueringen gennemføres oftest som en selvevaluering, hvor bestyrelsen vurderer sit arbejde herunder effektivitet, præstation og overensstemmelse med virksomhedens mål og strategier.

Evalueringen afdækker desuden også ofte områder som bestyrelsens sammensætning og kompetencer, bestyrelsens samarbejde og beslutningstagning, overholdelse af regler og retningslinjer, risikostyring, og samarbejdet med organisationens ledelse. Samlet set giver en bestyrelsesevaluering en indikation af den værdi, bestyrelsen skaber for organisationen. Og ikke mindst mulighederne for at øge bestyrelsens værdiskabelse.

Hvad er formålet med en bestyrelsesevaluering?

Formålet med en bestyrelsesevaluering er at afdække bestyrelsens muligheder for at øge bestyrelsens effektivitet og værdiskabelse og dermed bidrage til virksomhedens succes. En velfungerende bestyrelse kan spille en afgørende rolle for virksomhedens mulighed for at opnå både kort- og langsigtede strategiske mål og dermed også at være med til at sikre, at virksomhedens formål opfyldes.

Hvorfor bør man gennemføre en bestyrelsesevaluering?

Det giver mening at gennemføre regelmæssige bestyrelsesevalueringer, fordi det kan være en rigtig god måde at afdække bestyrelsens muligheder for at forbedre sig, og fordi det skaber værdi for den organisation, bestyrelsen er en del af.

Bestyrelsesarbejdet har i de senere år gennemgået en betydelig udvikling, som skal ses i sammenhæng med de stigende krav i dagens komplekse og dynamiske forretningsmiljøer. Blandt mange vigtige krav er de juridiske krav, der stilles til en bestyrelse.

En bestyrelsesevaluering er generelt et godt værktøj til at sikre, at bestyrelsen har fokus på de rigtige opgaver og får dem korrekt prioriteret – eventuelt som en del af bestyrelsens årshjul.

Hvad koster en bestyrelsesevaluering?

Bestyrelsesevalueringer kan variere meget i pris. De kan koste den tid, bestyrelsen bruger på evalueringen, hvis de vælger at gennemføre den uden anvendelse af survey eller ekstern hjælp. Og de kan koste forholdsvis meget, hvis et af de større search firmaer hjælper med opgaven, og samtidig bidrager med assessment af bestyrelsen og måske en eventuel search indsats for at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer.

Hos Boardmeter koster en bestyrelsesevaluering fra DKK 15.000 afhængigt af typen af bestyrelse, mængden af tilpasninger i forhold til vores standardevaluering og eventuelt behov for opfølgende interviews med bestyrelsens, og eventuelt også ledelsens, medlemmer.

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.