Boardmeter bestyrelsesevaluering

Ingen indviklede processer – ingen tidskrævende forpligtelser

Udviklet af landets førende eksperter

 

Bag Boardmeter står nogle af landets førende eksperter indenfor Corporate Governance. Blandt dem er professor Steen Thomsen fra CBS. Steen er én af de absolut skarpeste på sit felt, og har arbejdet med- og forsket i ledelse og governance i en meget bred vifte af organisationer. Boardmeter-holdet består foruden Steen af blandt andet erfarne bestyrelsesmedlemmer og skarpe jurister.

Mød teamet

Steen Thomsen, Boardmeter
Bestyrelsesevaluering efter nyeste corporate governance

Din bestyrelses sikkerhed for at efterleve best practice

 

Vi leverer effektive og værdiskabende bestyrelsesevalueringer, som altid er opdateret efter nyeste corporate governance principper. I sikrer jer dermed at jeres evaluering er opdateret i forhold til lovpligtige krav, aktuel og relevant. Og I behøver ikke selv bruge tid på detaljerne i paragrafferne og anbefalingerne, men kan i stedet fokusere på at levere værdifuldt bestyrelsesarbejde.

Læs mere om hvorfor bestyrelsesevalueringer oftest gennemføres som selvevalueringer, og om hvornår og hvordan I bedst griber det an.

Læs mere

Oprettelse – evaluering – levering

 

Så simpelt kan Boardmeters evalueringsproces forklares.

Evalueringen tager typisk 15 – 20 dage, hvoraf de cirka 10 afsættes til deltagernes besvarelser. Boardmeter står til rådighed under hele processen og sørger for information til bestyrelsesmedlemmerne.

På basis af bestyrelsens besvarelser udarbejdes en rapport til bestyrelsen indeholdende evalueringens resultater samt en række anbefalinger.

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden, og Boardmeter tilbyder en gennemgang heraf forud for drøftelsen i bestyrelsen. Denne gennemgang er selvfølgelig med i prisen.

Ingen indviklede processer og ingen gemte udgifter.

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering 

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med Boardmeter, inden næste bestyrelsesmøde

Boardmeter online bestyrelsesevaluering

Plug and play

 

Når bestyrelsen har gennemført en online selvevaluering, bliver resultatet samlet i en rapport og sendt til bestyrelsesformanden.

 

Med rapporten får I:

 

  • En gennemgang af rapportens indhold og resultater i samarbejde med én af vores konsulenter
  • Et rapportformat, som er optimeret til præsentation på næstkommende bestyrelsesmøde og som danner grundlag for dialog omkring bestyrelsens arbejde
  • En Boardmeter score, som giver mulighed for opfølgning og benchmarkning
  • Mulighed for at dele rapportens resultater med alle bestyrelsens medlemmer via mail eller på jeres bestyrelsesportal

 

Få tilsendt et uddrag af en evalueringsrapport

Boardmeter Score

Inkluderet i jeres bestyrelsesevaluering får I en Boardmeter Score. Scoren er baseret på udvalgte nøglesvar fra evalueringen og ligger på en skala fra 0-10.

 

Brug jeres Boardmeter Score til at…

  • Måle på jeres evne til at levere værdifuldt bestyrelsesarbejde
  • Monitorere og diskutere jeres udvikling ved at sammenlige med tidligere evalueringer
  • Sammenligne jeres performance med andre bestyrelser i samme sektor
Boardmeter Score

Evalueringstyper

Boardmeter tilbyder i øjeblikket fire forskellige, sektorspecifikke bestyrelsesevalueringer, som løbende holdes opdateret i henhold til gældende lovgivning og corporate governance principper. På den måde er I sikret den mest relevante evaluering til netop jeres bestyrelse.

 

Læs mere om de forskellige evalueringer nedenfor.

Erhvervsvirksomhed

 

Finansiel virksomhed

 

Offentlig virksomhed og
not-for-profit

 

Fond

 

Boardmeter bestyrelsesevaluering i almene bestyrelser

Almen bestyrelsesevaluering

Bestyrelsesevalueringen målrettet erhvervsvirksomheder kan anvendes i en bred vifte af brancher og sektorer.

 

Evalueringen afdækker bestyrelsens ’compliance’ med Selskabslovens krav til bestyrelser samt gældende anbefalinger for god selskabsledelse. Evalueringen belyser i øvrigt en række andre områder, eksempelvis bestyrelsens prioriteringer og samarbejde med direktionen samt bestyrelsens kompetencer, fokus, workflows, møder og samarbejde.

 

Bestyrelsesevalueringen kan endvidere udbygges med supplerende spørgsmål.

Boardmeter bestyrelsesevaluering i finansielle virksomheder

Finansiel virksomhed

Boardmeter tilbyder to typer bestyrelsesevalueringer til virksomheder i den finansielle sektor. Den ene type understøtter bestyrelsesevalueringer i blandt andet pensionsselskaber, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber. Og den anden, bestyrelsesevalueringer i pengeinstitutter, kreditinstitutter, finansielle holdingselskaber m.v.

 

Begge evalueringer er udviklet på basis af Finanstilsynets gældende krav og vejledninger til finansielle organisationer.

 

Bestyrelsesevalueringerne er relevante – og for nogle organisationer lovpligtige -, fordi Finanstilsynet har skærpet sit fokus på, at sikre bestyrelsens egnethed og dermed, at bestyrelsens medlemmer har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå og forvalte virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici. Bestyrelsesevalueringerne afdækker endvidere bestyrelsens varetagelse af andre vigtige ansvarsområder, bestyrelsens fokus, samarbejdet med direktionen, bestyrelsens generelle samarbejde, information, møder mv.

Boardmeter bestyrelsesevaluering i offentlige virksomheder

Offentlig virksomhed og not-for-profit organisationer

Bestyrelsesevalueringen til offentlige virksomheder og not-for-profit organisationer omfatter formål og relevante problemstillinger for bestyrelser indenfor for eksempel uddannelse, kultur, forsyning, NGO’er, foreninger mv.

 

Denne type evaluering afdækker bestyrelsernes ansvar i relation til blandt andet opfyldelse af organisationens formål, grænseflade til interessenter, bestyrelsens kompetencer, prioriteringer, møder og workflows og samarbejde med direktionen.

 

Bestyrelsesevalueringen kan udbygges med egne spørgsmål, og giver dermed mulighed for at inkludere emner og interesseområder, som har særlig betydning for den specifikke organisation.

Boardmeter bestyrelsesevaluering i fonde

Fond

Boardmeter har udviklet to bestyrelsesevalueringer målrettet fonde, én til almene fonde og én til erhvervsdrivende fonde.

 

Evalueringerne afdækker bestyrelsernes ansvar i hver af de to fondstyper, varetagelse af uddelings- og andre typer ansvar, opfyldelse af fundatser, strategi, bestyrelsens fokus, prioriteringer, workflows og samarbejde med direktionen samt bestyrelsens kompetencer, møder, samarbejde og værdiskabelse.

 

Evalueringerne kan endvidere udbygges med supplerende spørgsmål.

Præsentation af bestyrelsesevaluering

Hjælp til præsentation

 

Boardmeters evalueringsværktøj er konstrueret således, at bestyrelsen selv kan diskutere konklusionerne af rapporten på bestyrelsesmødet. Nogle bestyrelser ønsker dog, at denne proces håndteres af en udenforstående person for at sikre en neutral fremlæggelse af rapporten. En gennemgang og diskussion af rapporten på bestyrelsesmødet kan derfor sættes op af en Boardmeter konsulent.

 

Erfarne kunder hos Boardmeter, som er vant til formatet og processen, oplever generelt ikke et behov for facilitering, men som ny kunde hos Boardmeter kan det være en fordel af gøre brug af en facilitator for at få mest muligt ud af jeres bestyrelsesevaluering.

Privatlivspolitik