Boardmeters bestyrelsesevalueringer er med succes testet i foreningsbestyrelser

Tilbage til bloggen

Boardmeter Bestyrelsesevaluering i foreninger

Boardmeters bestyrelsesevalueringer er med succes testet i foreningsbestyrelser

Så blev Boardmeters platform til bestyrelsesevalueringer testet i både De Anbragtes Vilkår’s bestyrelse og i DGI’s hovedbestyrelse. Den virker!


I løbet af foråret og sommeren 2021 er Boardmeters bestyrelsesevaluering blevet testet i to danske foreningsbestyrelser, i henholdsvis DGI og De Anbragtes Vilkår. Konklusionen er dels at det – og ikke overraskende – også i foreningsbestyrelser giver rigtig god værdi at sætte fokus på bestyrelsens rolle og den værdi den kan skabe for en organisation. Og dernæst, at vores platform egner sig godt, også til det.

Sammen med både De Anbragtes Vilkår og DGI har vi udviklet og tilpasset evalueringen til det ansvar og den arbejdsform foreningsbestyrelserne har. Evalueringerne afdækker områder som for eksempel samarbejdet i bestyrelsen, samarbejdet med organisationens ledelse, finansielle forhold, risikostyring og strategi, bestyrelsens vigtigste fokusområder, bestyrelsens kompetencer, bestyrelsesmøderne og information til bestyrelsen.

Særligt for foreningsbestyrelser er bl.a., at der ofte er medlemmer af bestyrelsen, som deltager frivilligt i bestyrelsesarbejdet, og som ikke nødvendigvis har bestyrelseserfaring fra andre sammenhænge. Mange deltager i bestyrelsens arbejde fordi de kommer med en personlig erfaring eller brænder for en sag og dermed vælger at bruge en del af deres fritid på bestyrelsesarbejdet i foreningen. Det har derfor været essentielt at tilpasse vores evalueringsplatform til en bestyrelse med en anden kultur, sammensætning og tilgang end det vi ser i f.eks. erhvervsvirksomheder eller finansielle virksomheder.  

Begge bestyrelser har efterfølgende, og på basis af resultatet af deres evaluering, haft nogle rigtig gode drøftelser om hvordan de udfylder rollen som bestyrelse – og ikke mindst hvordan de kan blive endnu bedre.

Vi er glade, for at vores platform ser ud til fungere godt – også i den her sammenhæng. Og så har det været spændende og lærerigt at samarbejde med DGI og De Anbragtes Vilkår om udvikling af netop den løsning, de har haft brug for. Og som nu er et rigtig godt afsæt for bestyrelsesevalueringer i andre typer af foreningsbestyrelser.

Kunne du tænke dit at høre mere?


Er du interesseret i at høre mere om hvordan din forening kan drage nytte at en bestyrelsesevaluering. Så kontakt os i dag til en uforpligtende snak.

 

 Privatlivspolitik