Blog

Hvordan kan godt bestyrelsesarbejde skabe vækst i virksomheden? Boardmeter inviterer til en snak om vækst i virksomheder og bestyrelsens rolle. En række kompetente indlægsholdere og debatører, vil dele deres syn på, hvordan det danske erhvervsliv kan løfte sig yderligere. Gå ikke glip af en unik mulighed...

Tendenser i 2020 Virksomheders bestyrelse spiller i dag en afgørende og langt mere aktiv rolle end tidligere. Bestyrelserne skal sikre den kort- og langsigtede værdiskabelse for virksomheden ved at sætte retning for- og følge op på virksomhedernes ledelse og resultatskabelse. Der er i virkeligheden tale om lidt...

Det er allerede en gammel nyhed, at bestyrelserne er kommet mere på banen og betyder langt mere end tidligere for virksomhedernes ve og vel. Men hvordan sikrer vi os, at vi har de rigtige bestyrelser, og at de gør de rigtige ting? Et af de...

Herhjemme er de børsnoterede selskabers beskrivelse af bestyrelsens selvevaluering stort set ikke-eksisterende, og som Komiteen for God Selskabsledelse beskriver i den nye complianceundersøgelse, er det meget begrænset, hvad selskaberne fortæller om konsekvenser af den gennemførte bestyrelsesevaluering. Som bekendt er derherhjemme ikke noget systematisk pres fra de...

Privatlivspolitik