Corporate governance

Corporate governance er god selskabsledelse

Corporate governance betyder virksomhedsstyring, men oversættes oftest til god selskabsledelse. Det er et begreb, der for alvor er kommet på virksomhedernes- og nu også fondenes dagsorden i de senere år. Corporate Governance er inspireret af britisk- og amerikansk selskabsret. Begrebet er karakteriseret ved, at der stilles krav til ledelsen udover hvad lovgivningen kræver.

Corporate governance

 

Hvad er corporate governance egentligt?

Corporate governance omhandler de mål, et selskab eller en fond styres efter. Ydermere de principper og strukturer, der overordnet regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne, ejere eller andre, der direkte berøres af organisationen aktiviteter. Intentionen med Corporate governance er altså,at mindske afstanden mellem ledelse, ejere, eventuelle investorer og øvrige interessenter.

 

For virksomheder anbefaler Komitéen for god Selskabsledelse, at selskabets ledelse forholder sig til flere områder. Herunder eventuelle aktionærers rolle i samspil med ledelsen, interessenternes rolle og betydning for selskabet, bestyrelsens sammensætning samt bestyrelsens opgaver og ansvar, og spørgsmålet om vederlag til bestyrelsen og direktionen. Endvidere bør ledelsen forholde sig til selskabets risikostyring, revision, åbenhed og gennemsigtighed.

 

 

 

 

Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger

Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse indebærer, at et selskabs ledelse tager aktivt stilling til de enkelte elementer og implementerer dem i selskabet. Anbefalingerne retter sig mod børsnoterede selskaber, men hovedparten af anbefalingerne har relevans for mange andre selskaber.

 

Anbefalingerne er ikke direkte bindende, men fungerer som såkaldt ”soft law”. Dette betyder, at det er op til det enkelte selskab eller den enkelte fond selv at afgøre, i hvilket omfang man ønsker at efterleve anbefalingerne. Der er dermed ikke tale om regelbrud, når et selskab eller en fond ikke efterlever komitéens anbefalinger. Men der skal kunne redegøres for – efter følg-eller-forklar-princippet – hvorfor man har valgt IKKE at efterleve enkelte anbefalinger samt hvordan selskabet eller fonden i stedet har valgt at håndtere området. Er der tale om et børsnoteret selskab, følger det af årsregnskabsloven, at en sådan redegørelse skal fremgå af selskabets årsrapport.

 

 

Bestyrelsesevaluering som en del af Corporate Governance

Ikke mindst den seneste opdatering af komitéens anbefalinger har vi i Boardmeter fulgt meget nøje. Det at gennemføre regelmæssige bestyrelsesevalueringer har nemlig fået særskilt fokus. Anbefalingen lyder på, at bestyrelsen skal sikre, at lave bestyrelsesevalueringer med jævne mellemrum. Komiteen anbefaler egentlig at der gennemføres en bestyrelsesevaluering en gang årligt, med mindre der er gode grunde til at gøre det med længere frekvens. Uanset den generelle frekvens anbefales, at der minimum hvert tredje år inddrages ekstern bistand til at facilitere evalueringen. I Boardmeter har vi både en meget enkelt platform, der kan understøtte bestyrelsens evaluering, og vi kan bidrage med den eksterne bistand, komiteen anbefaler. Du kan læse meget mere om vores bestyrelsesevalueringer lige her.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.