Handelsbetingelser

1. Alt indhold inkluderet på boardmeter.com, inklusiv tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder og software, er Boardmeters ejendom og er beskyttet af lovgivning omkring international copyright.

 

2. Boardmeter giver dig en ikke-overførbar, royalty-fri, begrænset licens til at bruge den kompilerede form af softwaren leveret af Boardmeter. Re-distribution af softwaren ejet af Boardmeter, er strengt forbudt medmindre der er givet speciel tilladelse af Boardmeter.

 

3. Et abonnement løber frem til minimum den betalte abonnementsperiode på 12 mdr. Brugeren kan til enhver tid opsige abonnementet. Dette giver dog ikke mulighed for at få refunderet den ibrugtagne betalingsperiode.

 

4. Opsigelse skal ske skrifteligt. Opsigelsen anses for at være sket, når opsigelsen er modtaget af Boardmeter. Brugerens opsigelse af abonnementet kan ske til info@boardmeter.com. Boardmeters opsigelse af abonnementet kan ske til den emailadresse, Boardmeter modtog, da brugeren blev oprettet, eller som fremgår af brugeren profilside. Boardmeter kan til enhver tid opsige brugerens abonnement med mindst 30 dages varsel ved at sende brugeren eller brugerens organisation en email herom. I denne situation vil brugeren få eventuelle penge tilbage for perioden efter opsigelsesvarslets udløb, og Boardmeter vil bede brugeren om at oplyse betalingsinformationer hertil.

 

5. Hvis brugeren eller Boardmeter vælger at opsige brugerens abonnement vil brugerens konto hos Boardmeter, herunder private data tilhørende kontoen, som brugeren har gemt i systemet, blive slettet når opsigelsesperioden udløber. Brugerens adgang vil blive fjernet og Boardmeter sletter efter en kort periode brugerens indhold. Brugeren har ret til at kopiere sine data til en lokal placering inden brugerens abonnement udløber, og brugerens konto suspenderes.

 

6. Brugeren eller brugerens organisation betaler forud for hele abonnementsperioden. Såfremt brugeren har betalt med kort trækkes beløbet automatisk fra betalingskortet en gang om året, medmindre brugeren har opsagt sit abonnement. Brugeren vil 8 dage inden opkrævningen blive påmindet herom.

 

7. Boardmeter er berettiget til uden varsel at ændre brugerbetingelserne. Væsentlige ændringer skal dog varsles mindst 2 uger før de træder i kraft.

 

8. Brugere er de eneste der har kendskab til deres adgangskoder. De har alene ansvaret for at deres log-in oplysninger opbevares forsvarligt og sikkert. Boardmeter er ikke ansvarlig for eventuel skade eller direkte eller indirekte tab (inklusive skade og direkte eller indirekte tab i forbindelse med at backup data ikke kan genskabes eller at fortrolig information offentliggøres) som følge af tab/korruption/kompromittering af krypteringsnøgler.

 

9. Alt software leveret af Boardmeter er på en “som leveret” basis uden nogen garantier af nogen slags og Boardmeter kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade eller tab af nogen slags, der indtræffer som følge af brugen heraf. Boardmeter frasiger sig yderligere alle garantier, direkte eller indirekte, inklusiv uden begrænsning, alt indirekte tab af arbejdsfortjeneste.

 

10. Boardmeter forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt og fra tid til anden, at ændre eller lukke, midlertidigt eller permanent, for servicen (eller dele heraf) med eller uden varsel i forbindelse med opdateringer.

 

11. I henhold til dansk lovgivning kan Boardmeter ikke stilles ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende. Boardmeter kan heller ikke holdes ansvarlig for noget indirekte eller direkte tab (inklusive tab for tab af forretning, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data eller lignende), uanset om det er et brud på kontrakten, forsømmelighed, uagtsomhed, produktansvar eller andet.

 

12. Boardmeter kan sende beskeder til dig via enten e-mail eller via almindelig post. Boardmeter kan også levere beskeder om ændringer til vilkårene eller andre forhold, ved at vise beskeder eller links til beskeder til dig generelt på den service der leveres af Boardmeter.

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.