Her er vores

Priser

Boardmeter tilbyder sektorspecifikke bestyrelsesevalueringer.
Vælg den type evaluering, der passer bedst til jeres behov.

Evaluerings fokusområder
Standard
Finans
Finans
Finansielle forhold, risikostyring og strategi
Finansielle forhold, risikostyring og strategi
Finansielle forhold, risikostyring og strategi
Finansielle forhold, risikostyring og strategi
Organisatoriske forhold
Organisatoriske forhold
Organisatoriske forhold
Organisatoriske forhold
Direktionens performance og samarbejdet med bestyrelsen
Direktionens performance og samarbejdet med bestyrelsen
Direktionens performance og samarbejdet med bestyrelsen
Direktionens performance og samarbejdet med bestyrelsen
De enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet
De enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet
De enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet
De enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsesmøderne og information til bestyrelsen
Bestyrelsesmøderne og information til bestyrelsen
Bestyrelsesmøderne og information til bestyrelsen
Bestyrelsesmøderne og information til bestyrelsen
Samarbejdet i bestyrelsen
Samarbejdet i bestyrelsen
Samarbejdet i bestyrelsen
Samarbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsens vigtigste fokusområder
Bestyrelsens vigtigste fokusområder
Bestyrelsens vigtigste fokusområder
Bestyrelsens vigtigste fokusområder
Bestyrelsens kompetencer
Bestyrelsens kompetencer
Bestyrelsens kompetencer
Bestyrelsens kompetencer
Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale
Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale
Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale
Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale
Risikoafdækning i henhold til forretningsmodel
Risikoafdækning i henhold til forretningsmodel
Risikoafdækning i henhold til forretningsmodel
Risikoafdækning i henhold til forretningsmodel
Afdækning af behov for viden og erfaring i henhold til forretningsmodel
Afdækning af behov for viden og erfaring i henhold til forretningsmodel
Afdækning af behov for viden og erfaring i henhold til forretningsmodel
Afdækning af behov for viden og erfaring i henhold til forretningsmodel
Bestyrelsens sammensætning, kollektive kompetencer og komiteer
Bestyrelsens sammensætning, kollektive kompetencer og komiteer
Bestyrelsens sammensætning, kollektive kompetencer og komiteer
Bestyrelsens sammensætning, kollektive kompetencer og komiteer
Kortlægning af bestyrelsens viden og erfaring på individ-niveau
Kortlægning af bestyrelsens viden og erfaring på individ-niveau
Kortlægning af bestyrelsens viden og erfaring på individ-niveau
Kortlægning af bestyrelsens viden og erfaring på individ-niveau

En Boardmeter bestyrelsesevaluering giver jeres bestyrelse:

  • Opsætning og igangsættelse af evaluering samt information til bestyrelsesmedlemmerne
  • Indsamling og bearbejdning af data via online spørgeskema
  • Udarbejdelse af præsentation til bestyrelsens gennemgang af evalueringens resultat
  • Gennemgang af evalueringens resultater i samarbejde med en Boardmeter-konsulent
  • Jeres Boardmeterscore, som giver mulighed for at måle bestyrelsens udvikling over tid
Privatlivspolitik