Bestyrelsesevaluering i finansielle virksomheder

Tilbage til bloggen

Bestyrelsesevaluering i finansielle virksomheder

Bestyrelsesevaluering i finansielle virksomheder

Opfylder I som bestyrelse Finanstilsynets bestemmelser? – For eksempel kravet om løbende vurdering af bestyrelsens egnethed, som tilsynet nu har skærpet sit fokus på?

 

Hvis du er i tvivl, så læs videre her;

Finanstilsynet har nemlig i maj 2020 udsendt en ny vejledning, der præciserer kravene til ledelser og bestyrelser i finansielle virksomheder – og til deres egnethed og hæderlighed til at udfylde deres vigtige rolle. Det begreb, der oftest bruges i den sammenhæng er ”fit & proper”. Kravene er baseret på retningslinjerne fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

Finanstilsynets bestemmelse og vejledningen stiller blandt andet skarpt på den pligt, bestyrelsen i finansielle virksomheder har, til løbende at sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici. Også en række andre krav er opdateret i den nye vejledning.

Man kan selv bestemme hvordan man vil evaluere, men man skal gøre det. Finanstilsynet fører kontrol med bestyrelsernes selvevaluering.

Vi har i Boardmeter fulgt godt med i høringsproces og den efterfølgende udgivelse af den ny vejledning. Og vi har vi nu – med hjælp fra nogle af landets førende eksperter – omsat den ny vejledning til en opdateret og målrettet evalueringsplatform, der kan anvendes i pengeinstitutter, realkreditinstitutter finansielle holdingselskaber mv. Også evalueringer til pensionsselskaber og livsforsikringsselskaber er opdateret baseret på de nye krav.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Boardmeter kan supportere bestyrelsens selvevaluering? Så kontakt os i dag til en uforpligtende snak.

 

 Privatlivspolitik