Boardmeters samarbejdspartnere

Få et overblik over hvem vi samarbejder med

BetterBoard

BetterBoard bestyrelsesportalen er et professionelt cloud-baseret værktøj til planlægning, eksekvering og opfølgning af bestyrelsesarbejdet.

 

BetterBoard bestyrelsesportalen er designet til at imødekomme de stigende krav til sikkerhed, struktur og effektivisering af bestyrelsens arbejde.

 

Over 200 bestyrelser og advisory boards benytter i dag BetterBoard-portalen, og BetterBoard arbejder konstant på at optimere og udvikle portalen, så den skaber størst mulig værdi for brugerne.

 

BetterBoard portalen er markedets mest intuitive bestyrelsesportal og designet med en enkelhed, så den kan benyttes af alle.

 

Bestil materiale ved at klikke her.

PwC

PwC er en af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder med over 230.00 ansatte og aktiviteter i mere end 150 lande.

 

PwC har mange års erfaring med at skabe netværk, værktøjer, publikationer og solide praktiske løsninger, der er med til at udvikle samarbejdet mellem bestyrelser og direktioner i danske virksomheder. PwC har hjulpet et stort antal bestyrelser, både for børsnoterede, offentlige og familie-/ejerledede virksomheder samt fonde.

 

I samarbejde med PwC har Boardmeter udviklet to bestyrelsesevalueringer henvendt til henholdsvis almennyttige fonde og erhvervsdrivende fonde. Evalueringerne er udviklet til at måle på bestyrelsens retning og værdiskabelse og danner grundlag for beslutninger om, hvordan I kan øge værdien af jeres bestyrelsesarbejde.

 

Læs mere om de to evalueringstyper her.

Privatlivspolitik