Bestyrelsesevaluering i pensions- & forsikringsselskaber

Finanstilsynets bestemmelser og vejledning omsat til et kompetent, enkelt og effektivt evalueringsværktøj.

Bestyrelsesevaluering i pensions- & forsikringsselskaber

Finanstilsynets vejledning fra 2020 præciserer kravene til ledelser og bestyrelser i finansielle virksomheder og til deres egnethed og hæderlighed til at udfylde deres vigtige rolle – altså hvorvidt bestyrelsen er ”fit & proper”. Finanstilsynets bestemmelser dikterer, at bestyrelserne i de finansielle virksomheder har pligt til løbende at sikre, at medlemmerne har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

 

Det er op til bestyrelserne selv at sikre, at de løbende opfylder bestemmelserne og dermed evaluerer risici og kompetencer. Og det er obligatorisk for bl.a. holdingselskaber, pensionskasser og livsforsikringsselskaber, at evalueringen gennemføres minimum hvert andet år.

 

Boardmeter har omsat Finanstilsynets bestemmelser og vejledning til et kompetent, enkelt og effektivt evalueringsværktøj, som kan benyttes til at gennemføre bestyrelsesevalueringen i en struktureret, enkel og anonym proces. Evalueringen afdækker en række centrale forhold omkring bestyrelsens rolle, ansvar og kompetencer. Desuden afdækkes bl.a. om bestyrelsen har vigtige retningslinjer og politikker på plads, og helt centralt, om bestyrelsen vurderer, at den på kollektivt niveau besidder de nødvendige kompetencer, viden og erfaring til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden, sikre understøttelse af forretningsmodellen og håndtering af finansielle risici. Evalueringen afdækker også bestyrelsens vurdering af hvorvidt Solvens II-direktivets og det såkaldte prudent person-princip efterleves – altså om et pensionsselskab tilrettelægger sine investeringer, så de bedst muligt varetager kundernes interesser.

 

Er du i stedet på udkig efter en evaluering, som er særligt tilpasset pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingselskaber, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber så se mere her.

Bestyrelsesevalueringens
standardtemaer

 • Forretningsmodel
 • Finansielle forhold, risikostyring og strategi
 • Risikoprofil og bestyrelsens viden, faglige kompetence og erfaring​
 • Bestyrelsens sammensætning og komiteer​
 • De enkelte medlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet​
 • Organisatoriske forhold​
 • Samarbejdet med direktionen
 • Bestyrelsesmøderne
 • Information til bestyrelsen
 • Samarbejdet i bestyrelsen
 • Bestyrelsens vigtigste fokusområder
 • Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale

DKK 25.500,-

Excl. moms

Et effektivt værktøj til bedre bestyrelsesarbejde

Boardmeters løsning til bestyrelsesevalueringer virker rigtig godt for os. Det er en enkel proces, og vi får et godt og anvendeligt udbytte af, med jævne mellemrum, at gennemføre evalueringer i bestyrelserne i både Lægernes Pension og Lægernes Bank.

-Peter Melchior, bestyrelsesformand, Lægernes Pension & Bank

Proces for bestyrelsesevalueringen

Oprettelse

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering

Evaluering

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Levering

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med os, inden næste bestyrelsesmøde

Tilvalg til standardevalueringen

I tillæg til Boardmeters standardevaluering er det muligt at foretage individuelle tilpasninger af spørgerammen og den tilhørende rapportering. Individuelle tilpasninger kan f.eks. omfatte:

 

• Tilføjelse af egne spørgsmål til spørgerammen
• Evaluering af bestyrelsens komiteer
• Kompetenceafdækning på kollektivt eller individuelt niveau
• Evaluering af virksomhedens management team
• Uddybende evaluering af forhold vedr. ESG
• Uddybende evaluering af forhold vedr. IT & Cyber risk
• Uddybede evaluering af forhold vedr. digitalisering

 

Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud på tilvalg til evalueringens indhold og proces.

Tilbud til finansielle virksomheder
Bestil jeres opfølgende evaluering nu og spar 20%

Den opfølgende evaluering skal afvikles inden for 12 måneder fra seneste evaluering for at opnå rabat.

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.