Bestyrelsesevaluering i offentlige virksomheder og organisationer

Boardmeters evalueringsværktøj vil enkelt og effektivt kortlægge områder, hvor bestyrelsen kan forbedre sin indsats og værdiskabelse.

Bestyrelsesevaluering i offentlige virksomheder

Fokus på regelmæssige evalueringer i mange forskellige typer af bestyrelser er øget markant i de senere år. Det gælder også for offentlige organisationer og virksomheder. En struktureret bestyrelsesevaluering er derfor efterhånden blevet indarbejdet i mange offentlige institutioner og selskaber som en regelmæssig praksis, hvor bestyrelsens performance og bidrag til værdiskabelsen evalueres.

Udviklingen er blandt andet påvirket af, at et stadig stigende antal offentlige bestyrelser vælger at efterleve de kodekser, der blandt andet gælder for god ledelse af kulturinstitutioner og for selskabsledelse af forsyningsselskaber – Kodekser hvor det netop anbefales at gennemføre systematiske bestyrelsesevalueringer i organisationerne.

En evaluering kan bidrage til at skærpe fokus på bestyrelsens ansvar og rolle, udvikle samarbejdet i bestyrelsen og med ledelsen, afdække eventuelle kompetencemangler, sikre løbende fornyelse og helt generelt som afsæt for en drøftelse i bestyrelsen om, hvilke områder bestyrelsen kan forbedre sin indsats og værdiskabelse på.

Boardmeter har med hjælp fra nogle af Danmarks dygtigste eksperter udviklet et kompetent, enkelt og effektivt evalueringsværktøj til bestyrelser i offentlige institutioner og selskaber. Et værktøj, som kan benyttes til at gennemføre bestyrelsesevalueringen i en struktureret, enkel og anonym proces, der kan bidrage til at afdække en række helt centrale forhold omkring bestyrelsens rolle, ansvar og kompetencer.

Bestyrelsesevalueringens
standardtemaer

 • Finansielle forhold og risikostyring
 • Strategi og organisatoriske forhold​
 • Direktionens performance og samarbejdet med bestyrelsen
 • De enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag til bestyrelsesarbejde
 • Bestyrelsens sammensætning og kompetencer​
 • Bestyrelsens rolle, ansvar og organisering
 • Information til bestyrelsen, bestyrelsens møder- og samarbejde
 • Bestyrelsesmøderne
 • Samarbejdet i bestyrelsen
 • Samarbejde med andre centrale interessenter
 • Bestyrelsens vigtigste fokusområder
 • Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale

DKK 22.250,-

Excl. moms

Det er så sundt for en bestyrelse

Vi har fået en helt masse ud af vores bestyrelsesevaluering – Ikke mindst at hvert af bestyrelsens medlemmer har reflekteret over både det generelle arbejde og egen indsats. Alle bestyrelser burde efter min mening gøre det

-Thomas Gottlieb. Adm. Direktør og Anlægsgartnermester, Anlægsgarter Gottlieb A/S

Proces for bestyrelsesevalueringen

Boardmeters standard evalueringsproces kort forklaret.

1. Når vi i samarbejde har identificeret den rigtige ramme for jeres evaluering, tager en Boardmeter standardevaluering typisk 2-3 uger, hvoraf de ca. 10 dage afsættes til at indsamle deltagernes besvarelser via et online spørgeskema. Boardmeter står til rådighed under hele processen og sørger for information til bestyrelsesmedlemmerne og eventuelle påmindelser om manglende besvarelser.

2. Når alle besvarelser er modtaget, udarbejdes en rapport indeholdende bestyrelsesmedlemmernes anonymiserede input samt evalueringens resultater.

3. Rapporten sendes til bestyrelsesformanden, og Boardmeter tilbyder en gennemgang heraf forud for drøftelsen i bestyrelsen. Denne gennemgang er naturligvis inkluderet i prisen.

Oprettelse

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering

Evaluering

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Levering

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med os, inden næste bestyrelsesmøde

Hvis en standard bestyrelsesevaluering ikke helt opfylder jeres behov, kan Boardmeter levere en customized evaluering, der sammensættes på basis af netop jeres ønsker. Evalueringen sammensættes ofte ved at kombinere et tilpasset online spørgeskema – måske jeres eget – med korte, dybdegående interviews med bestyrelsesmedlemmerne og ofte også ledere i den relevante organisation.

Tilvalg til standardevalueringen

I tillæg til Boardmeters standardevaluering er det muligt at foretage individuelle tilpasninger af spørgerammen og den tilhørende rapportering. Individuelle tilpasninger kan f.eks. omfatte:

• Tilføjelse af egne spørgsmål til spørgerammen
• Evaluering af bestyrelsens komiteer
• Kompetenceafdækning på kollektivt eller individuelt niveau
• Evaluering af virksomhedens management team
• Uddybende evaluering af forhold vedr. ESG
• Uddybende evaluering af forhold vedr. IT & Cyber risk
• Uddybede evaluering af forhold vedr. digitalisering

Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud på tilvalg til evalueringens indhold og proces.

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.