Bestyrelsesevaluering i offentlig virksomhed eller organisation

Opfylder I som bestyrelse Finanstilsynets bestemmelser? – For eksempel kravet om løbende vurdering af bestyrelsens egnethed, som tilsynet har skærpet sit fokus på?

Selskaber som benytter denne type evaluering

I 2020 udsendte Finanstilsynet en ny vejledning, der præciserer kravene til ledelser og bestyrelser i finansielle virksomheder – og til deres egnethed og hæderlighed til at udfylde deres vigtige rolle. Det begreb, der oftest bruges i den sammenhæng er ”fit & proper”. Kravene er baseret på retningslinjerne fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

Finanstilsynets bestemmelse og vejledningen stiller blandt andet skarpt på den pligt, bestyrelsen i finansielle virksomheder har, til løbende at sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

Man kan selv bestemme hvordan man vil evaluere dette, men man skal gøre det.

Boardmeter til tilbyder to typer bestyrelsesevalueringer til virksomheder i den finansielle sektor, som bl.a. tager udgangspunkt i Finanstilsynets bestemmelse og vejledning. Den du kan læse om her, henvender sig til pensionsselskaber, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber m.v..

Den anden understøtter bestyrelsesevalueringer i bl.a. pengeinstitutter, kreditinstitutter og finansielle holdingselskaber. Læs mere om den her.

Bestyrelsesevalueringens
standardtemaer

 • Forretningsmodel
 • Finansielle forhold, risikostyring og strategi
 • Risikoprofil og bestyrelsens kompetencer​
 • Bestyrelsens sammensætning og komiteer​
 • De enkelte medlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet​
 • Organisatoriske forhold​
 • Samarbedet med direktionen
 • Bestyrelsesmøderne
 • Information til bestyrelsen
 • Samarbejdet i bestyrelsen
 • Bestyrelsens vigtigste fokusområder
 • Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale

DKK 22.250,-

Det er så sundt for en bestyrelse

Vi har fået en helt masse ud af vores bestyrelsesevaluering – Ikke mindst at hvert af bestyrelsens medlemmer har reflekteret over både det generelle arbejde og egen indsats. Alle bestyrelser burde efter min mening gøre det

-Thomas Gottlieb. Adm. Direktør og Anlægsgartnermester, Anlægsgarter Gottlieb A/S

Proces for bestyrelsesevalueringen

Boardmeters standard evalueringsproces kort forklaret.

1. Når vi i samarbejde har identificeret den rigtige ramme for jeres evaluering, tager en Boardmeter standardevaluering typisk 2-3 uger, hvoraf de ca. 10 dage afsættes til at indsamle deltagernes besvarelser via et online spørgeskema. Boardmeter står til rådighed under hele processen og sørger for information til bestyrelsesmedlemmerne og eventuelle påmindelser om manglende besvarelser.

2. Når alle besvarelser er modtaget, udarbejdes en rapport indeholdende bestyrelsesmedlemmernes anonymiserede input samt evalueringens resultater.

3. Rapporten sendes til bestyrelsesformanden, og Boardmeter tilbyder en gennemgang heraf forud for drøftelsen i bestyrelsen. Denne gennemgang er naturligvis inkluderet i prisen.

Oprettelse

Bestyrelsen oprettes hos Boardmeter og alle medlemmer modtager link til bestyrelsens selvevaluering

Evaluering

Bestyrelsens besvarelser analyseres, og der udarbejdes en rapport med resultater og anbefalinger

Levering

Rapporten sendes til bestyrelsesformanden og gennemgås, i samarbejde med os, inden næste bestyrelsesmøde

Hvis en standard bestyrelsesevaluering ikke helt opfylder jeres behov, kan Boardmeter levere en customized evaluering, der sammensættes på basis af netop jeres ønsker. Evalueringen sammensættes ofte ved at kombinere et tilpasset online spørgeskema – måske jeres eget – med korte, dybdegående interviews med bestyrelsesmedlemmerne og ofte også ledere i den relevante organisation.

Tilvalg til standardevalueringen

I tillæg til Boardmeters standardevaluering er det muligt at foretage individuelle tilpasninger af spørgerammen og den tilhørende rapportering. Individuelle tilpasninger kan f.eks. omfatte:

 

• Evaluering af bestyrelsens komiteer
• Management evaluering
• Kompetenceafdækning på kollektivt eller individuelt niveau
• Deep dive – ESG
• Deep dive – IT & Cyber risk
• Deep dive – Digitalisering

 

Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud på tilvalg til evalueringens indhold og proces.

Tilbud til erhvervsvirksomheder
Køb næste års evaluering nu og få 20% rabat

Privatlivspolitik