Blog

Mød Claus Due og Søren Andersen I Boardmeter har vi siden 2019 samarbejdet med Claus Due og Søren Andersen. De er begge associerede partnere, og varetager kontakten og salget af Boardmeters evalueringer til en række kunder. Et samarbejde vi på alle måder er meget glade for. Claus...

En pejling på bestyrelsernes udvikling med Boardmeter scoren! Boardmeter scoren er et fast element i de bestyrelsesevalueringer vi gennemfører i Boardmeter. Scoren er baseret på udvalgte nøglesvar i evalueringen, og rapporteres som et tal på en skala fra 0-10.    Bestyrelserne kan bruge deres Boardmeter score til...

Tak for kampen - Vi kom faktisk godt igennem 2020. 2020 blev på ingen måder som forventet. Men ser vi et kort øjeblik bort fra den verdensomspændende sundhedskrise, er der faktisk lyspunkter, som vi kan se tilbage på med glæde og stolthed. I Boardmeter har det...

Hvis ikke, så no worries - Du kan nemlig stadig kigge med via videoen nedenfor.   Vi synes selv, der var rigtig interessante vinkler på bestyrelsernes sammensætning og arbejde. Og det lykkedes os egentlig at være ret meget to the point. Og det gælder faktisk alle 3...

Professor Steen Thomsen, Center for Corporate Governance, CBS   Hvilken betydning kommer den grønne omstilling til at få for bestyrelsesarbejdet? Er det noget, man kan overlade til direktionen, eller skal bestyrelsen tage ansvaret? Man kan få et fingerpeg ved at læse EU Kommissionens nye rapport ”Study on...

Bestyrelsestrends i 2020 - er du ajour? Trends som digitalisering, good governance, diversitet og senest COVID19 sætter nye krav til bestyrelsens fokus og kompetencer.Er I ajour i forhold til de nye trends og udfordringer samt håndteringen af dem i praksis? I samarbejde med nBoard og Procio afholder...

Opfylder I som bestyrelse Finanstilsynets bestemmelser? - For eksempel kravet om løbende vurdering af bestyrelsens egnethed, som tilsynet nu har skærpet sit fokus på?   Hvis du er i tvivl, så læs videre her; Finanstilsynet har nemlig i maj 2020 udsendt en ny vejledning, der præciserer kravene til...

I takt med at anbefalingerne til god selskabsledelse bliver mere konkrete i det globale perspektiv, øges også behovet for en struktureret proces til facilitering af bestyrelsens selvevaluering. De fleste bestyrelser søger fortsat mod en håndholdt, og ofte hjemmelavet, spørgeramme til at komme omkring evaluering af bestyrelsens...

I de første måneder af 2020 har vi i Boardmeter haft fornøjelsen at supportere bestyrelsesevalueringer i nogle, for os, helt nye og meget forskellige typer af organisationer. Det har for eksempel været bestyrelserne i: Et stort medieselskab – En professionshøjskole samt en anden ungdomsuddannelsesinstitution – En mellemstor...

Privatlivspolitik