Blog

Opfylder I som bestyrelse Finanstilsynets bestemmelser? - For eksempel kravet om løbende vurdering af bestyrelsens egnethed, som tilsynet nu har skærpet sit fokus på?   Hvis du er i tvivl, så læs videre her; Finanstilsynet har nemlig i maj 2020 udsendt en ny vejledning, der præciserer kravene til...

I takt med at anbefalingerne til god selskabsledelse bliver mere konkrete i det globale perspektiv, øges også behovet for en struktureret proces til facilitering af bestyrelsens selvevaluering. De fleste bestyrelser søger fortsat mod en håndholdt, og ofte hjemmelavet, spørgeramme til at komme omkring evaluering af bestyrelsens...

I de første måneder af 2020 har vi i Boardmeter haft fornøjelsen at supportere bestyrelsesevalueringer i nogle, for os, helt nye og meget forskellige typer af organisationer. Det har for eksempel været bestyrelserne i: Et stort medieselskab – En professionshøjskole samt en anden ungdomsuddannelsesinstitution – En mellemstor...

..Giver det overhovedet mening? Det gør det i den grad. Af alt hvad corona-krisen har medført, kan det være svært at få øje på det positive. Men én ting, vi alle kan tage med herfra, er muligheden for at drøfte, hvad vi har lært. Kan bestyrelserne...

……i data fra de efterhånden mange bestyrelsesevalueringer, vi har gennemført i de seneste år. En af fordelene ved et standardiseret format for bestyrelsernes selvevaluering er, at de (anonymiserede) data kan sammenlignes og ’mines’. Vi er ved at have nogle gode datamængder, som vi nu er i...

- Og lidt om corona. I en tid hvor intet er som det plejer, og hvor vi må indstille os på at skulle vende tilbage til en forevigt forandret hverdag, er der en række spørgsmål, som gør sig relevante at diskutere i bestyrelsessammenhæng. - Hvilken rolle spiller...

Heldigvis- og ikke overraskende oplever mange bestyrelser, at den tid, de bruger på deres bestyrelsesevaluering, er givet godt ud En bestyrelsesevaluering kommer mere og mere i fokus som best-practice i ledelse af organisationer i både den offentlige og den private sektor. Og med god grund. En...

Tak for den kontakt, vi har haft med dig og din organisation i 2019 Det har i vores ende været spændende og udviklende. Vi håber det samme gælder hos dig og den organisation, du er en del af. 2019 blev generelt et spændende år for Boardmeter. Vi...

Hvordan kan godt bestyrelsesarbejde skabe vækst i virksomheden? Boardmeter inviterer til en snak om vækst i virksomheder og bestyrelsens rolle. En række kompetente indlægsholdere og debatører, vil dele deres syn på, hvordan det danske erhvervsliv kan løfte sig yderligere. Gå ikke glip af en unik mulighed...

Tendenser i 2020 Virksomheders bestyrelse spiller i dag en afgørende og langt mere aktiv rolle end tidligere. Bestyrelserne skal sikre den kort- og langsigtede værdiskabelse for virksomheden ved at sætte retning for- og følge op på virksomhedernes ledelse og resultatskabelse. Der er i virkeligheden tale om lidt...

Privatlivspolitik