Bestyrelsesformand

Bestyrelsen ledes af en formand, som har den overordnede funktion at være bindeled mellem virksomhedens direktion og bestyrelsen, samt ofte også bindeled mellem virksomhedens ejere og/eller generalforsamlingen. Mange bestyrelser vælger også en næstformand, som sammen med bestyrelsesformanden udgør bestyrelsens formandskab. I formandskabet vil bestyrelsesformanden altid have det overordnede ansvar, men underliggende vil formandskabet ofte have delt en række arbejdsopgaver imellem sig.

 

Bestyrelsesformand

Hvad er bestyrelsesformandens opgaver?

Bestyrelsesformanden har til opgave at lede bestyrelsens arbejde og som en vigtig del heraf, at bringe alle bestyrelsesmedlemmernes kompetencer i spil. Det er typisk bestyrelsesformanden, som styrer slagets gang, laver agendaen til bestyrelsesmødet, sikrer, at bestyrelsens opgaver udføres og ikke mindst, sammen med den øvrige bestyrelse, spiller en vigtig rolle i forhold til virksomhedens ledelse.

 

 

Formanden spiller en meget vigtig rolle i relation til at få alle bestyrelsens medlemmer aktiveret. Men det er selvfølgelig bestyrelsesmedlemmernes egen opgave at sikre, at de bidrager til bestyrelsens arbejde på og imellem møderne. Det er i højere grad bestyrelsesformandens opgave at sikre en kultur og et arbejdsklima i bestyrelsen, som skal sørge for, at alle har lyst og mod på at bidrage. Det er ofte i de meningsudvekslinger, der foregår i bestyrelserne, at  alle perspektiver på en sag kommer frem, og dermed ofte bedre beslutninger. Bestyrelsesformandens allervigtigste opgave er derfor at sikre, at beslutninger taget i bestyrelsen, bliver taget på baggrund af et oplyst og velargumenteret grundlag.

 

Med formandsposten følger også nogle administrative formaliteter. Det er bestyrelsesformandens opgave at indkalde til møder, rapportere til ledelsen samt evaluere på bestyrelsens arbejde.

 

 

En bestyrelsesformand er aldrig større end bestyrelsen

De bedste resultater opnås i bestyrelser, hvor der er et miljø med relevante kompetencer, diversitet og god gruppedynamik. Det er ydermere vigtigt at bestyrelsen med formanden i front, tør lære af tidligere erfaringer. Samtidig skal det være muligt for medlemmer og formand at kunne modtage samt give feedback, når bestyrelsen mødes.

 

 

Bestyrelsesformanden skal stå for bestyrelsesevaluering

Som bestyrelsesformand har man ansvar for, at bestyrelsen præsterer bedst muligt. Det betyder også, at det grundlæggende vil være formandens opgave at sikre, at bestyrelsens arbejde evalueres med jævne mellemrum. Gør vi det godt nok i bestyrelsen? Lever vi op til det juridiske ansvar vi har? Følger vi anbefalingerne for god selskabs- eller fondsledelse? Føler alle, at de bliver hørt? Er jeg som bestyrelsesformand for meget på? Har vi som bestyrelse de kompetencer vi skal have?

 

Det kan være svært at evaluere. Om det er en direktør, der ønsker feedback fra dem, der refererer til sig, eller en bestyrelsesformand, der ønsker feedback fra resten af bestyrelsen, så er det tit svært at få et oprigtigt billede af, hvad andre tænker.

Hos Boardmeter har vi udviklet et bestyrelsesevalueringsværktøj, som kan understøtte en enkelt, målrettet og konstruktiv evaluering. Du kan som bestyrelsesformand let få et indblik i, om I udfylder jeres rolle på bedst mulig vis. Herudover hvad de andre om bordet tænker. Læs mere om vores bestyrelsesevaluering her. Eller ring til os, hvis du er interesseret i at vide mere.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Er du nysgerrig på nye tendenser i bestyrelsesarbejde og nyheder om Boardmeter?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder:

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at trykke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@boardmeter.com. Boardmeter behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.