Boardmeter scoren

Tilbage til bloggen

Boardmeter score

Boardmeter scoren

En pejling på bestyrelsernes udvikling med Boardmeter scoren!

Boardmeter scoren er et fast element i de bestyrelsesevalueringer vi gennemfører i Boardmeter. Scoren er baseret på udvalgte nøglesvar i evalueringen, og rapporteres som et tal på en skala fra 0-10.   

Bestyrelserne kan bruge deres Boardmeter score til bl.a.:

  • at få en indikation af hvordan bestyrelsens udfylder sin rolle og leverer værdi
  • at monitorere og diskutere bestyrelsens udvikling over tid ved at sammenligne med tidligere evalueringer
  • at benchmarke bestyrelsens performance i sektoren og generelt


Hos Boardmeter bruger vi desuden de anonymiserede scores til at tage temperaturen på de danske bestyrelsers værdiskabelse og udviklingen af denne. Data fra evalueringerne indgår på den måde i en sammenligning på tværs af bestyrelser, organisationstyper og sektorer – igen, alt sammen anonymt naturligvis. Det giver grundlag for de løbende indsigt i udfordringer og læring i ‘bestyrelseslandskabet’ og samtidig til løbende justeringer af evalueringens temaer.

En Boardmeter score der bliver bedre og bedre. Og ikke mindst en bestyrelse, der løbende kan følge sin udvikling, og bare levere mere og mere værdi.


Det er hvad man, efter vores mening, kan få ud af at gennemføre sammenlignelige bestyrelsesevalueringer med passende frekvens. 

Illustrationen ovenfor er fra en rapport, vi leverede til en kunde i 2020. Her ser vi en fantastisk flot udvikling og en bestyrelse, der på en lang række parametre, gør et rigtig godt stykke arbejde. 

På de underliggende parametre i bestyrelsens rapport kan man se de områder, der er sket forbedringer på. Man kan selvfølgelig også finde områder, hvor det kan gøres endnu bedre, og hvor det kunne give mening for bestyrelsen aktivt at sætte ind med målrettede initiativer. Det er jo lige præcis derfor, det giver så god mening at lave bestyrelsesevalueringer.

Hos Boardmeter har vi specialiseret os i at levere bestyrelsesevalueringer, som altid er opdateret i henhold til nyeste Corporate Governance principper. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Boardmeter kan supportere bestyrelsens selvevaluering i netop jeres bestyrelse? Så kontakt os i dag til en uforpligtende snak.

 

 Privatlivspolitik