Godt nytår

Tilbage til bloggen

Godt nytår 2021

Godt nytår

Tak for kampen – Vi kom faktisk godt igennem 2020.

2020 blev på ingen måder som forventet. Men ser vi et kort øjeblik bort fra den verdensomspændende sundhedskrise, er der faktisk lyspunkter, som vi kan se tilbage på med glæde og stolthed. I Boardmeter har det været et utroligt spænende år med et stort antal leverancer til en lang række forskellige organisationer – både i ind- og udland.
Det har endnu engang forstærket os i troen på, at det vi hver dag arbejder hårdt for, giver mening og skaber værdi for vores kunder.

I dette blogindlæg tager vi et lille tilbageblik på året der er gået og nogle af de største øjeblikke for Boardmeter. Og i samme ombæring, vil vi gerne benytte lejligheden til at sige foreløbigt tak for kampen (mod corona) og tak for den kontakt, vi har haft med dig og din organisation i 2020. Vi ser frem til hvad 2021 må bringe og ønsker jer alle det bedste.

Finanstilsynet skærpede i 2020 deres krav til finansielle virksomheder

Noget af det vi beskæftigede os med hen over sommeren var at afdække Finanstilsynets opdaterede vejledninger til finansielle virksomheder. Finanstilsynet udsendte nemlig i maj måned en ny vejledning, der præciserer kravene til ledelser og bestyrelser i finansielle virksomheder – og til deres egnethed og hæderlighed til at udfylde deres vigtige rolle. 

Det har resulteret i udviklingen af to nye bestyrelsesevalueringer til virksomheder i den finansielle sektor. Den ene type understøtter bestyrelsesevalueringer i blandt andet pensionsselskaber, forsikringsselskaber og fondsmæglerselskaber. Og den anden, bestyrelsesevalueringer i pengeinstitutter, kreditinstitutter, finansielle holdingselskaber m.v. Bestyrelsesevalueringerne er relevante – og for nogle organisationer lovpligtige -, fordi Finanstilsynet har skærpet sit fokus på at sikre bestyrelsens egnethed og dermed at bestyrelsens medlemmer har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå og forvalte virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici. Bestyrelsesevalueringerne afdækker endvidere bestyrelsens varetagelse af andre vigtige ansvarsområder, bestyrelsens fokus, samarbejdet med direktionen, bestyrelsens generelle samarbejde, information, møder mv.

Vi har nu leveret de nye evalueringer til en håndfuld kunder, og et par af dem har sidenhen haft Finanstilsynet forbi, for at tjekke at bestyrelsen har forholdt sig til, om de har afdækket de risici, bestyrelsen skal forholde sig til – og ikke mindst om de har de kompetencer, der skal til for forsvarligt at kunne håndtere de relevante risici.

Vores kunder kunne fremvise den rapport vi i Boardmeter har udarbejdet til dem på basis af den evaluering, de har gennemført hos os. Og det var fint – Tjek! Det er vi virkelig glade for. Det viser, at vores platform understøtter det den skal. Og at vores kunder får afdækket nogle helt centrale ting sammen med de øvrige vigtige aspekter, en bestyrelsesevaluering indeholder.

Vil du vide mere om bestyrelsesevalueringer til virksomheder i den finansielle sektor, så kontakt os i dag.

Med Singapore som baghave

2020 blev også året, hvor vi for alvor fik gang i leverancerne til vores samarbejdspartner i Singapore. Virksomheden, UM-MC Asia Pte Ltd, leverer bestyrelsesevalueringer til en lang række institutioner som hospitaler, plejehjem og skoler. Og med få tilpasninger til lokale krav, lykkedes det at sammensætte en service, som understøtter bedre og mere værdiskabende bestyrelsesarbejde blandt netop disse bestyrelser i Singapore. 

Vi er naturligvis både begejstrede og stolte over at kunne levere en service med internationalt potentiale, og vi glæder os til at blive klogere på bestyrelsernes potentiale for at levere endnu bedre bestyrelsesarbejde i fremtiden.

Data blev til mønstre, som blev til spændende læring

2020 blev året, hvor vi for første gang mente, at vi havde data nok til at sammenligne og ‘mine’ på tværs af de mange bestyrelsesevalueringer vi har leveret. Derfor tog vi et dyk ned i arkiverne, hvor vi kunne se en række spændende mønstre. Hvad vi bl.a. så, var at bestyrelserne generelt scorer sig relativt lavt på ’Organisatoriske Forhold’, som er et af de temaer, der afdækkes i faktisk alle vores evalueringer. Selv om vi naturligvis ser forskelle bestyrelserne imellem, tegner der sig et klart billede af, at mange bestyrelser selv vurderer, at de nok ikke har tilstrækkeligt fokus på, om organisationerne er rustet til at levere på de mål, der er sat. Det har givet anledning til gode drøftelser i bestyrelserne i forbindelse med gennemgang af resultatet af bestyrelsens selvevaluering.

Vores pulje af data er stødt voksende, og vi er i fuld gang med at kigge på, hvilke mønstre vi i øvrigt kan se. Det er virkelig spændende. Og vi glæder os til at dele det med jer.  

Webinar om bestyrelsestrends

I oktober deltog mere end 100 interesserede i vores første webinar om bestyrelsestrends. Webinaret blev planlagt og afholdt  sammen med vores to gode samarbejdspartnere, nBoard og Procio, der havde fokus på henholdsvis bestyrelsens kompetencer og rekruttering til bestyrelser og arbejde med strategi og digitalisering i de danske bestyrelser. Vores eget fokus var på hvad der kendetegner det gode bestyrelsesarbejde, og hvordan man via bestyrelsesevalueringer kan tage en pejling på, hvordan man som bestyrelse udfylder rollen.

Har du endnu ikke haft mulighed for at se eller gense webinaret – der i den grad stadig er aktuelt – kan du se det lige her…

 
Bestyrelsestrends 2020

 

I al beskedenhed betragter vi Boardmeter som en seriøs leverandør af en opdateret, enkel og effektiv bestyrelsesevaluering til forskellige typer organisationer. Det forpligter selvfølgelig. Derfor gør vi os hver dag umage for at blive dygtigere til netop dét. Vi er altid åbne for idéer og input til, hvordan vi kan ramme præcis dit behov. Så tøv ikke med at tage kontakt.

Rigtig godt nytår 

Med venlig hilsen
Boardmeter teamet

 

 Privatlivspolitik