Om bestyrelsesarbejde i krisetider

Tilbage til bloggen

Bestyrelsesarbejde i krisetid

Om bestyrelsesarbejde i krisetider

– Og lidt om corona.

I en tid hvor intet er som det plejer, og hvor vi må indstille os på at skulle vende tilbage til en forevigt forandret hverdag, er der en række spørgsmål, som gør sig relevante at diskutere i bestyrelsessammenhæng.

– Hvilken rolle spiller bestyrelsen under en krise, som den vi netop befinder os i? Og hvilke særlige krav stiller det til formanden og den øvrige bestyrelse?

– Hvad kan vi bruge krisen til, og hvad kan vi lære af den for at komme styrket videre?

Bestyrelsens reaktion på kriser

Vi oplever i disse dage, en fuldstændig uventet sundhedskrise med konsekvenser, som ingen havde forestillet sig. Ingen bærer skylden, og det er vanskeligt at se, hvad der kunne være gjort anderledes for at forhindre den.

Men på trods af den dystre situation ser vi en positiv strømning gennem mange bestyrelser og deres samarbejde med ledelsen. Bestyrelser drives og motiveres af ønsket om at håndtere og løse de udfordringer, som virksomhederne står overfor. Vi ser, at bestyrelser træder endnu mere i karakter, i takt med at samspillet med ledelsen, omkring krisehåndtering, styrkes.

I situationer som corona-krisen giver det ikke rigtig mening, at forsøge at placere skyld for at være dårligt forberedt. Ingen kunne have forudset krisens omfang og konsekvenser – og mindst af alt dens timing. Men vi kan tage ved lære, og bruge krisen til at teste virksomhedens evne til at håndtere kriser i fremtiden.

Bestyrelsens roller og ansvar under krisen

I en tid hvor bekymring og lammelse måske er den mest naturlige reaktion, er det vitalt, at bestyrelsen formår at bevare roen og overblikket. Ledelsen skal have plads og arbejdsro til at navigere igennem krisen, iværksætte initiativer og foretage skarpe prioriteringer. Men ledelsen må under ingen omstændigheder føle fravær fra bestyrelsen.

Ledelsen og organisationen skal mærke, at de har bestyrelsens opbakning. Bestyrelsen skal være bevist om, at holde fast i den normale arbejdsdeling og ikke involvere sig i driften af virksomheden. Bestyrelsen skal stå klar i kulissen til at forholde sig til de planer ledelsen lægger, udfordre dem, støtte og inspirere.

Som bestyrelse må man have forståelse for, at det under krisen er svært for ledelsen at lægge langsigtede planer. Situationen forandrer sig fra dag til dag, og det er både ledelsen og bestyrelsen nødt til at forhold sig til. Der skal træffes hurtige beslutninger, så kontakten må være hyppig – måske dagligt eller ugentligt. Bestyrelsen skal stå bag ledelsens beslutninger, og huske at bakke op om de initiativer, ledelsen tager for styre virksomheden igennem krisen.

I nogle sammenhænge kan bestyrelsesformanden støtte ledelsen ved at deltage i møder med f.eks. banker, myndigheder, aktionærer osv. for at understrege situationens alvor. I relation til leverandører og samarbejdspartnere er det vigtigt ikke at presse for hårdt på, men huske at der fortsat skal være grundlag for gode samarbejder på den anden side af krisen.

Helt generelt er det også vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til ledelsens generelle performance og dennes evne til at håndtere krisen. Bestyrelsen vil i forbindelse med, og efter krisen, have en relevant lejlighed til at vurdere, hvorvidt virksomhedens ledelse, samlet og hver for sig, har det, der skal til for at drive og udvikle virksomheden.

Bestyrelsesformanden skal træde i karakter

Bestyrelsesformanden er den , der sætter tonen i bestyrelseslokalet og som former relationen til ledelsen. I et kriseforløb skal bestyrelsesformanden tage initiativ til en øget dialog med direktøren og eventuelt hyppigere bestyrelsesmøder, hvis ikke direktøren selv gør.

Man har som bestyrelsesformand ansvaret for at sikre en fortrolig og tæt kontakt med direktøren. Det er vigtigt at have forståelse for, at direktøren er i en sårbar situation og kan have brug for en bestyrelsesformand, som er nærværende. Direktøren har meget på spil i disse tider både ift. virksomheden, dens ansatte og sig selv. Han/hun har derfor, om nogen, brug for én at læne sig op ad, så denne ikke er i tvivl om, at der er opbakning og et fortroligt rum at kunne snakke i.

Ledelsens rolle og ansvar i forhold til bestyrelsen

Man må huske på, at bestyrelsen ikke er bedre end det samspil, den har med ledelsen. Derfor er det afgørende, at ledelsen har en åben og løbende dialog og kommunikation med sin bestyrelse, og at den sørger for at holde bestyrelsen informeret om, hvad der sker, og hvilke beslutninger der træffes.

Som ledelse er det vigtigt at holde hyppig og tæt kontakt til bestyrelsen. Send evt. en ugentlig status på mail og afhold et ugentligt bestyrelsesmøde på video eller telefon, hvor der gives en kort status på situationen og planerne for den kommende tid.

Ledelsen skal turde dele bekymringer og overvejelser med bestyrelsen. Det er vigtigt at informere bestyrelsen om, hvilke dilemmaer og svære beslutninger, ledelsen står overfor, og hvorfor den agerer som den gør? Det vil, udover at sikre at bestyrelsen er opdateret, også få bestyrelsen til at bevare roen og fortsat give ledelsen den optimale plads og ro til at arbejde.

Hvad kan vi lære af krisen?

Coronakrisen har givet os den vildeste test af virksomhedens evne til at arbejde i krisetider. Det skal virksomheden udnytte til at stress-teste virksomheden og organisationen.

De virksomheder som kommer bedst igennem krisetider, er typisk dem som har et beredskab eller en task force til netop krisehåndtering. En sådant beredskab har ansvaret for, at de udfordringer, krisen giver virksomheden, håndteres og for at holde den øvrige organisation opdateret omkring krisesituationen og eventuelle udmeldinger fra myndigheder m.m. Desuden har de til opgave at sikre kommunikation med direktionen og efterfølgende medarbejdere omkring beredskabsplaner og eventuelle ændringer i arbejdsgange og procedurer.

Det vil i disse tider også blive tydeligt, hvem der er virksomhedens sande venner. Hvilke leverandører, samarbejdspartnere og kunder, der er til at stole på, og hvem der tror på, og vil, virksomheden og relationen. Det er de relationer, der skal satses endnu mere på i fremtiden.

Krisen kan endvidere give et tydeligt billede af, hvor solid virksomhedens værdikæde er, og om den i virkeligheden indeholder for mange eller komplekse led, som gør den skrøbelig.

Et vigtigt element er også, at vi efter krisen alle skal prioritere tid til at drøfte hvad vi har lært. Kan bestyrelserne og ledelserne i virksomhederne for eksempel bruge krisen til at arbejde mere effektivt med risikostyring og digitalisering? Krisen har for mange tydeliggjort nødvendigheden af at kunne arbejde med risikoafdækning, -styring og håndtering af kriser på et højere niveau fremadrettet.

Endelig vil virksomhederne skulle forholde sig til de ændrede arbejdsgange og forbrugsvaner, som krisen vil medføre. Digitaliseringen er blevet accelereret og en del af effekten vil sandsynligvis holde ved efter krisen. Det skal vi tage ved lære af og udnytte til at skabe endnu dygtigere virksomheder fremadrettet.

 

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Boardmeter kan supportere bestyrelsen til øget værdiskabelse og samarbejde med ledelsen? Så kontakt os i dag til en uforpligtende snak.

 

 

 Privatlivspolitik