Vi begynder at kunne se spændende mønstre…..

Tilbage til bloggen

Mønstre i bestyrelser

Vi begynder at kunne se spændende mønstre…..

……i data fra de efterhånden mange bestyrelsesevalueringer, vi har gennemført i de seneste år.

En af fordelene ved et standardiseret format for bestyrelsernes selvevaluering er, at de (anonymiserede) data kan sammenlignes og ’mines’. Vi er ved at have nogle gode datamængder, som vi nu er i fuld gang med at kigge nærmere på. Det er ret spændende!

Bestyrelserne scorer sig generelt relativt lavt på ’Organisatoriske Forhold’

Et af de temaer, der afdækkes i faktisk alle vores evalueringer, er bestyrelsens opmærksomhed på organisatoriske forhold. Selv om vi naturligvis ser forskelle bestyrelserne imellem, tegner der sig et klart billede af, at mange bestyrelser selv vurderer, at de nok ikke har tilstrækkeligt fokus på, om organisationerne er rustet til at levere på de mål, der er sat.

Og hvad mener vi i øvrigt egentlig med ’organisatoriske forhold’, når vi snakker bestyrelser? Det er for eksempel, at bestyrelsen løbende evaluerer direktionens arbejde, resultater og sammensætning. At der er styr på direktionens aflønning og øvrige incitamenter. Og eksempelvis også, at der er successionsplaner, af god kvalitet, på plads for direktionen og eventuelle nøglemedarbejdere i virksomheden.

Gennemsnittet, for bestyrelsesmedlemmernes evaluering af aspektet med at have successionsplaner på plads, er i en stikprøve af 15 bestyrelser på 5,6 på en skala fra 1-10. Til sammenligning har de samme bestyrelser vurderet, at de omkring finansielle forhold – og det at have et solidt overblik over organisationens økonomi, vurderer sig selv til 8,9.

Og der bliver handlet på det

Det er da noget af en forskel! Og en forskel, der selvfølgelig giver anledning til drøftelser i bestyrelserne i forbindelse med gennemgang af resultatet af bestyrelsens selvevaluering. Og i forlængelse af det, meget ofte nogle drøftelser, der munder ud i en aktion eller to, baseret på hvad bestyrelsen beslutter sig for at ændre på, for at få de organisatoriske forhold mere på radaren. Aktioner, der ofte så følges op på i den efterfølgende bestyrelsesevaluering.

Og det er jo lige præcis dét fine udbytte man også kan få ud af sin bestyrelsesevaluering. Gode diskussioner af hvordan man som bestyrelse kan komme til at levere endnu større værdi for den virksomhed eller organisation, bestyrelsen er til for – og som det hele drejer sig om.

Mange flere data

De to temaer overfor ’organisatoriske forhold’ og bestyrelsens fokus på finansielle aspekter er to af de mange fokusområder, der afdækkes i bestyrelsernes selvevaluering. Vi har heldigvis data på det hele, og er i fuld gang med at kigge på, hvilke mønstre vi kan se. Det er virkelig spændende. Og vi glæder os til at dele det med jer. Stay tuned!

 

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Boardmeter kan supportere bestyrelsens selvevaluering? Så kontakt os i dag til en uforpligtende snak.

 

 

 Privatlivspolitik